Csendes Percek december 13.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Dec. 13., V, 03:41:01 CET


           2009. december 13. vasárnap           

Róm 10,4-17.

4 Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. 5 Mózes
ugyanis azt írja, hogy aki "cselekszi a törvényből való igazságot, az
az ember fog élni általa". 6 A hitből való igazság pedig így szól: "Ne
mondd szívedben: Ki megy fel a mennybe?" Azért tudniillik, hogy
Krisztust lehozza. 7 Vagy: "Ki megy le az alvilágba?" Azért tudniillik,
hogy Krisztust a halálból felhozza. 8 Hanem mit mond? "Közel van hozzád
az ige, a te szádban és a te szívedben", mégpedig a hit igéje, amelyet
mi hirdetünk. 9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel
hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. 10
Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást,
hogy üdvözüljünk. 11 Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem
szégyenül meg." 12 Nincs különbség zsidó és görög között, mert
mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül
hívja; 13 amint meg van írva: "Aki segítségül hívja az Úr nevét,
üdvözül."
14 De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is
higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető
nélkül? 15 És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva:
"Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!" 16
Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan
Ézsaiás mondja: "Uram, ki hitt a mi beszédünknek?" 17 A hit tehát
hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.

              A LEGJOBB HÍR
              

Az angyal ezt mondta: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy
örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek,
aki az Úr Krisztus." (Lk 2,10-11)

Krisztus születésének ünnepére várva mindig gondolkodom, mit is jelent
a karácsonyt ünnepelni. Otthon rendszerint elolvassuk az aznapi adventi
áhítatot. A családtagok egymást követve olvasnak. Utána beszélgetünk
róla és imádkozunk.
Lukács evangéliumában Krisztus születésénél egy angyal biztatása
hangzik: "Ne féljetek!" Nekem, akárcsak a pásztoroknak, szükségem van
erre a megnyugtatásra. Majd így folytatja: "Üdvözítő született ma
nektek!" Ha én lennék a földkerekség egyetlen tagja, Isten akkor is
szeretne annyira, hogy odaadja nekem a Megváltót. Az angyal nagy
örömről beszél - és tényleg az öröm a legjobb szó, ami leír egy ilyen
tiszta boldogságot, lelkesedést. És ez az öröm mindenkié a földön.
Kihívásunk pedig, hogy mi is hírvivő "angyalok" legyünk mindenki
számára, akit elérünk. Isten segítségével továbbítani tudjuk ezt az
örömteli üzenetet, megvendégelve egy barátot, szomszédot, vagy valakit
gyülekezetünkből; valakinek telefonálva, akivel már nagyon régóta nem
beszéltünk; vagy ételt, kávét véve egy hajléktalannak. A valaha
kihirdetett legjobb hír van a birtokunkban: "Üdvözítő született ma
nektek!"

Imádság: Istenünk, segíts a mindenkori legjobb hírt mindenkinek
elmondanunk. Ámen.

Adjuk tovább a legjobb hírt!
Christine Kalmbach (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A KÖZÖSEN IMÁDKOZÓ CSALÁDOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról