Csendes Percek augusztus 31.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Aug. 31., H, 03:41:03 CEST


           2009. augusztus 31. hétfő            

Róm 3,20-26.

20 Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó
sem őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik.
21 Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről
bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. 22 Isten pedig ezt az
igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden
hívőnek. Mert nincs különbség: 23 mindenki vétkezett, és híjával van az
Isten dicsőségének. 24 Ezért Isten ingyen igazítja meg őket
kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. 25 Mert az
Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében
hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett
bűnöket elnézte 26 türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg
igazságát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.

           KERESNI A TÖKÉLETESSÉGET?
           

Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és nem
vétkezne. (Préd 7,20)

Egy időben szobafestőként dolgoztam. Specialitásom a peremek festése
volt - ablak és ajtókeretek, deszkák és párkányok. Az egyik napon,
amikor egyedül dolgoztam egy motelszobában, hátraléptem, hogy
megcsodáljam, milyen szépen lefestettem az ablakpárkányt. Tökéletesnek
látszott. Amikor azonban közelebb hajoltam, keskeny csíkokat fedeztem
fel, ahol a festék nem terült el egyenletesen. Miután elhatároztam,
hogy nemcsak jól, de tökéletesen végzem a munkámat, átfestettem az
egész ablakpárkányt - hatszor. Mégis megtaláltam a vékony csíkokat.
Húsz perc múlva feladtam, és hozzákezdtem az ablakkeret többi részéhez.
Napok múlva újra eszembe jutott az ablakpárkány, és rájöttem, mennyire
nem volt reális az elvárásom. Ekkor megfogalmaztam magamnak egy
szabályt: "Ha mindenáron a hibát keressük, meg is fogjuk találni!"
A tökéletesség nemes cél, de teljesen elérhetetlen. Butaság keresnünk
magunkban a tökéletességet, és hiba azt elvárni szeretteinktől:
gyermekeinktől, házastársunktól, barátainktól. Jobb a becsületes
igyekezetet keresni, mint a tökéletes munkát. Jézus tudta, hogy a
követői hibákat fognak elkövetni, sőt szembefordulnak majd vele, mégsem
szűnt meg szeretni őket.

Imádság: Atyánk, köszönjük, hogy megbocsátasz, amikor hibákat követünk
el, és azok ellenére is szeretsz. Ámen.

Akarjuk a tökéletességet, de ne fáradjunk bele a törekvésbe.
Ralph Ellis (Georgia, USA)

IMÁDKOZZUNK TÖKÉLETLENSÉGÜNKKEL SZEMBENI TÜRELEMÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról