Csendes Percek augusztus 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Aug. 28., P, 03:41:02 CEST


           2009. augusztus 28. péntek           

Gal 6,1-10.

1 Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik
lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De
azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. 2 Egymás terhét
hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 3 Mert ha valaki
azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. 4
Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga
tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. 5 Mert mindenki a maga terhét
hordozza. 6 Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse
tanítóját. 7 Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen
amit vet az ember, azt fogja aratni is: 8 mert aki a testének vet, az a
testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog
aratni örök életet. 9 A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a
maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. 10 Ezért tehát, míg
időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik
testvéreink a hitben.

          ISTEN SZERETETÉNEK VALÓSÁGA
           

Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.
(Gal 6,2)

Gyülekeztünkben minden tanév végén lehetőséget biztosítunk a végzős
fiataloknak egy "búcsúszó" elmondására, amikor elhagyják az ifjúsági
csoportot. Ahogy legutóbb hallgattam őket, egyidejűleg elszomorodtam,
de bátorítást is nyertem.
Szomorú lettem, mert az élet igen kemény sokukhoz. Néhánynak elváltak a
szülei. Mások, bár anyagi jólét veszi körül őket, mély érzelmi
válságtól szenvednek. Mindnyájukat próbára teszi, hogy egy olyan
társadalomban élnek, melyben a bűnözés, az erőszak és az anyagi
visszaélések virágzanak, és erős az alkalmazkodás kényszere.
Bátorítást is kaptam, mert hallottam tőlük, hogy mennyi megértést,
támogatást nyújtott az ifjúsági csoport, biztos és befogadó helyet
adott nekik az időtöltésre. Néhányan elmondták, hogy az ifjúsági
közösség nélkül a belső magányosságuk talán káros magatartásformákba
csapott volna át. De a többi fiatal őszinte gondoskodása és szeretete
kézzelfogható módon jelenítette meg számukra Isten szeretetét.
Amikor Isten szeretetét megjelenítjük mások felé, tragédiákat
előzhetünk meg, teljesítjük küldetésünket, és felmutatjuk a különbséget
a kétségbeesés és a remény között.

Imádság: Szerető Istenünk, segítsd meg a fiatalokat a mai kor hatalmas
kihívásaiban. Hadd találják meg a hívő emberekben szereteted igaz
kifejeződését. Ámen.

Isten szeretete a kétségbeesésből a reménységre segít.
Sally Argent (Nyugati-fok, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK A GYÜLEKEZETI IFJÚSÁGI CSOPORTOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról