Csendes Percek augusztus 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Aug. 26., Sze, 03:41:02 CEST


           2009. augusztus 26. szerda           

Zsolt 34,1-15.

1 Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát
Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment.
2 Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.
3 Az ÚRral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.
4 Hirdessétek velem az ÚR nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét!
5 Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól,
amitől rettegtem.
6 Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.
7 Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és minden bajából
kiszabadította.
8 Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.
9 Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá
menekül.
10 Féljétek az URat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.
11 Az oroszlánok is sínylődnek, és éheznek, de akik az ÚRhoz
folyamodnak, nem nélkülözik a jót.
12 Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az ÚR
félelmére.
13 Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat
látni?
14 Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen
csalárdságot!
15 Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és
kövesd azt!

            ÉREZZÉTEK ÉS LÁSSÁTOK!
            

Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá
menekül. (Zsolt 34,9)

Az elmúlt este készítettem egy lábasnyi zöld-chilis hússal töltött
tortillát, melyet barátaim óriási lelkesedéssel fogadtak. Fiam
kilopódzott a konyhába, és megkérdezte, mi lesz vacsorára.
Elfintorodott az ismeretlen étel hallatán. "Kóstold meg, és meglátod,
hogy ízlik-e vagy sem" - mondtam. "Ne a kinézete alapján ítéld. Kóstold
meg!"
Később, amikor éppen a Zsolt 34,9-en elmélkedtem, a chili szószos étel
és a fiam reakciója jutott eszembe. Néhány ember elfintorítja az orrát
a keresztyén szó hallatán, arra alapozván véleményüket, amit hallanak,
vagy amit gondolnak a hívőkről.
Nekünk nem csak arra kell támaszkodnunk, amit más emberek mondanak
Istenről, és nemcsak úgy tudhatunk többet Istenről, ha Szentírást
olvasunk, vagy prédikációt hallgatunk. Ezen dolgok mindegyike értékes,
de Isten egy következő lépés megtételére hív bennünket: az Istennel
való személyes kapcsolatra. Ez úgy jöhet létre, ha időt töltünk el vele
és imádkozunk hozzá. Ha Istennel személyesen beszélünk, közel
kerülhetünk hozzá, és megtapasztalhatjuk, hogy jó az Úr.

Imádság: Istenünk, segíts közelebb kerülnünk hozzád. Engedd, hogy
megérezhessük és láthassuk jóságodat! Ámen.

Tudni Isten jelenlétéről még csak a kezdete a vele való kapcsolatnak.
Cathy Wesolek (Indiana, Usa)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KIGÚNYOLJÁK A HITET!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról