Csendes Percek augusztus 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Aug. 23., V, 03:41:01 CEST


           2009. augusztus 23. vasárnap           

Róm 8,28-39.

28 Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra
szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. 29 Mert akiket
eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká
legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.
30 Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket
elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat
meg is dicsőítette.
31 Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? 32 Aki
tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne
ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 33 Ki vádolná Isten
választottait? Isten, aki megigazít. 34 Ki ítélne kárhozatra? A
meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és
esedezik is értünk? 35 Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől?
Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy
mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? 36 Hiszen meg van írva:
"Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint
vágójuhokat." 37 De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki
szeret minket. 38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem
hatalmak, 39 sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény
nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban.

            BÁNAT HELYETT VÍGSÁG
            

Sem halál, sem élet nem választhat el minket az Isten szeretetétől.
(Róm 8,38-39)

Apám 12 évvel ezelőtt önkezűleg végzett az életével. Nem köszönt el, és
nem mondta, miért. Tette megrázta családunkat, egy ideig kétségek közt
vergődtünk. Nehéz volt elfogadni, hogy a szerető Isten megenged egy
ilyen fájdalmas történést közöttünk.
A Bibliához fordultunk, kerestük a reményt, a békességet, a megértést.
Naponta beszélt hozzánk Isten a Szentíráson, és keresztyén testvéreink
kedvességén keresztül. Számtalan módon nyújtott napi szükségleteinkben
segítő jobbot, mikor képtelenek voltunk magunkról gondoskodni.
"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra
szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott." (Róm 8,28)
Soha nem fogjuk megtudni, miért dobta el apám az életet. Lehet, hogy az
életben nem értjük meg, Isten miért engedte ezt megtörténni. De abban
biztosak vagyunk, hogy Isten még a tragédiákat is javunkra tudja
használni.
Isten elvette a halál fölötti gyászunkat, és átformálta azt az
életörömről szóló leckébe. Ma családunk tagjai jobban figyelnek
egymásra, törődnek egymással, és értékelik, nagyra becsülik az együtt
töltött időt.

Imádság: Reménység és békesség Istene, köszönjük, hogy ígéreted szerint
javunkra fordítod a rosszat. Ámen.

Becsülj meg minden pillanatot, amit szeretteiddel tölthetsz!
Maggie Silbernagel (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT A CSALÁDOKÉRT, AHOL VALAKI ÖNGYILKOS LETT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról