Csendes Percek augusztus 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Aug. 6., Cs, 03:41:02 CEST


           2009. augusztus 6. csütörtök           

2Móz 16,11-18.

11 Azután így szólt Mózeshez az ÚR: 12 Meghallottam Izráel fiainak a
zúgolódását. Ezért így szólj hozzájuk: Estére húst esztek, reggel pedig
kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én, az ÚR vagyok a ti
Istenetek. 13 Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda,
és ellepték a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra
körös-körül. 14 Amikor fölszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék
borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. 15 Amikor
meglátták ezt Izráel fiai, azt kérdezték egymástól: Mi ez? Nem tudták
ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér,
amelyet az ÚR adott nekik eledelül.
16 Ezt parancsolja az ÚR: Szedjen belőle mindenki, amennyit meg tud
enni, fejenként egy ómert vegyetek lélekszám szerint; annyit szedjetek,
ahányan egy sátorban vagytok! 17 Izráel fiai így cselekedtek, és
szedett ki többet, ki kevesebbet. 18 Amikor azután megmérték ómerrel,
nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki
kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni.

              ÉPPEN NEKEM!
              

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő
gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. (Fil 4,19)

Amikor sok évvel ezelőtt megismerkedtem Jan barátnőmmel - noha ő volt a
legkedvesebb ember, akivel valaha is találkoztam - még nem ismerte
Jézus Krisztust. Életem egyik áldása, hogy végigkísérhettem a benne
végbemenő változást, mióta személyes Megváltójaként megismerte Jézust.
Hitben való fejlődésének egyik eszköze a Csendes Percek volt. Azzal
szoktunk tréfálkozni, hogy minden elmélkedést nekünk írtak. Nemrégiben
a születésnapomon is nevettem, mivel azokért kellett imádkoznunk, akik
azon a napon ünnepelték a születésnapjukat.
Bár Jan-nel tréfálkozunk, az igazság az, hogy Isten pontosan tudja,
mire van szükségünk minden egyes napon. Isten a szívünkhöz szól az
olvasott szavakkal, egy idegen mosolyán keresztül, egy baráti
telefonhívás által, és sok más élménnyel, melyek segítenek személyes
szükségeinkben és problémáinkban. Nekünk csak nyitottnak kell lennünk a
Szentlélek felé, és észre kell vennünk azokat a "véletlen
egybeeséseket", amelyek megtörténnek mindennapjainkban és meghallani
Isten szavát, meglátni keze munkáját.

Imádság: Köszönjünk Istenünk, hogy biztosítod mindazt, amire szükségünk
van. Segíts ráhangolódni a Szentlélek szavára. Ámen.

Hogyan szól hozzám Isten mai imádságomban?
Donna Heizer (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK EGY BARÁTUNKÉRT, AKINEK ISTEN VEZETÉSÉRE VAN SZÜKSÉGE!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról