Csendes Percek augusztus 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Aug. 5., Sze, 03:41:01 CEST


           2009. augusztus 5. szerda            

Lk 18,18-29.

18 Akkor egy előkelő ember megkérdezte Jézustól: "Jó Mester, mit
tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" 19 Jézus ezt válaszolta neki:
"Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. 20 A
parancsolatokat tudod: Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj
hamisan, tiszteld apádat és anyádat!" 21 Ő pedig így szólt: "Ezt mind
megtartottam ifjúságomtól fogva." 22 Amikor Jézus ezt hallotta, így
szólt hozzá: "Még egy fogyatkozás van benned: add el minden vagyonodat,
oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és
kövess engem." 23 Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon
elszomorodott, mert igen gazdag volt. 24 Jézus ezt látva, így szólt:
"Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk
van. 25 Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az
Isten országába bejutni." 26 Akik pedig ezt hallották, megkérdezték:
"Akkor ki üdvözülhet?" 27 Ő így felelt: "Ami lehetetlen az embereknek,
az Istennek lehetséges."
28 Ekkor így szólt Péter: "Íme, mi elhagytuk mindenünket, és követtünk
téged." 29 Ő pedig ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy senki
sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy
gyermekeit az Isten országáért, 30 hogy ne kapná vissza sokszorosát már
ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet."

              TEHERMENTESEN?
              

Még egy fogyatkozás van benned: add el minden vagyonodat... és kövess
engem. (Lk 18,22)

Jézus szavait a Lk 18-ban gyakran félreértik, mintha azok vádolnák a
gazdagokat, és arra szólítanának bennünket, hogy adjuk el összes
javainkat. Ha csak ezt olvasom ki belőlük, elmulasztok egy fontos
üzenetet. Jézus látja, hogy ez az ember többet vár az élettől, mint
amit a gazdagság adhat, ezért olyan megoldást kínál, ami békét és
elégedettséget hoz. Jézus egyszerűen azt mondja, hogy dobja el a
terheit, és kövesse őt. A férfi elutasította a változást; akár mert nem
bízott Jézusban, hogy ő valóban megoldást ad; akár mert fájdalmasabbnak
találta, mintha élete a régi kerékvágásban marad. Istennel való
közelebbi kapcsolat reményében jött Jézushoz, de hiányzott a hite és
bizodalma, hogy ő minden igényét és vágyát be tudja tölteni.
Ha értelmes és céltudatos életet akarunk élni, legyünk gazdagok vagy
szegények, hinnünk kell, hogy Isten be tudja, és be is fogja tölteni
minden szükségünket, és megmutatja az utat. Jézus az Istenbe vetett
mély és maradandó bizalom példája, és tanításai megmutatják az élethez
vezető utat. Azonban rajtunk, a szabad akaratunkon múlik, hogy
elfogadjuk vagy elutasítjuk, amit kínál. Jézus rámutat: akiket nem
terhel tulajdon, könnyebben meglelik a bizalmat és a békét Krisztus
követésében.

Imádság: Urunk, hadd helyezzük rád terheinket, bízva abban, hogy
minden, amit keresünk, megtalálható a szolgálatodban. Ámen.

Több időt töltök-e a javaimmal, mint Istennel?
Mark H. Anderson (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ADÓSSÁGON ÉS A JAVAKON AGGÓDÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról