Csendes Percek november 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Nov. 30., V, 03:41:01 CET


           2008. november 30. vasárnap           

Zsid 11,1-16.

1 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok
létéről való meggyőződés. 2 Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől
jó tanúbizonyságot a régiek. 3 Hit által értjük meg, hogy a világokat
Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. 4
Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal
nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett
áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. 5
Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták
meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban
bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. 6 Hit nélkül pedig
senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak
hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. 7
Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem
voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát
háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből
való igazság örökösévé lett. 8 Hit által engedelmeskedett Ábrahám,
amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül
fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. 9 Hit által költözött át
az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és
Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. 10 Mert várta azt a
várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az
Isten. 11 Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget
alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az
ígéretet tette. 12 Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már
elhalttól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tenger
partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. 13 Hitben haltak meg ezek
mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak
távolról látták és üdvözölték azokat és vallást tettek arról, hogy
idegenek és jövevények a földön. 14 Mert akik így beszélnek, jelét
adják annak, hogy hazát keresnek. 15 És ha arra a hazára gondoltak
volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. 16 Így
azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem
szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost
készített.

              ISTEN ÍGÉRETEI
              

Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az ámen is, az
Isten dicsőségére általunk. (2Kor 1,20)

Több mint 20 éve imádkozom alkohol- és drogfüggő fiamért. Valahányszor
rehabilitációs programon van, mindig eltökélt a változásra, és életét
Istennek akarja adni. De amikor kikerül a programból, és visszakerül a
kinti életbe, kezdődik minden elölről, és gyakran magam is kétségbe
esem. De nem a viselkedésére akarok koncentrálni, hanem Istenre.
A Zsid 11,1 mondja: A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a
nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A fejezet az ószövetségi
hithősök hitbeli tetteit és próbáit sorolja fel. Mindegyikük szilárdan
meg volt győződve, hogy Isten ígéretei be fognak teljesedni, akkor is,
ha minden az ellenkezőjét látszik bizonyítani. Ez az a hit, amit én is
élni szeretnék.
A való világ nem mindig hepienddel végződik: "boldogan éltek, míg meg
nem haltak". Lehet, hogy nem érjük meg, hogy szemünkkel lássuk Isten
ígéreteinek beteljesülését, de biztosak lehetünk, hogy hitünk nem
hiábavaló. Hiszem, hogy egy napon fiam visszatér Istenhez, és most már
elengedem és teljesen az Isten kezébe teszem. Még mindig szeretem a
fiam. De megértettem, hogy a belső átváltozás Isten műve, nem az enyém.

Imádság: Istenem, köszönöm türelmedet és örökké tartó szeretetedet.
Segíts, hogy szívemmel és elmémmel csak rád figyeljek. Ámen.

Isten sokkal többet elvégezhet valakiben, mint azt remélnénk.
Jane E. Maxwell (New York, USA)

IMÁDKOZZUNK A SZENVEDÉLYBETEGEK CSALÁDJAIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról