Csendes Percek november 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Nov. 27., Cs, 03:41:02 CET


           2008. november 27. csütörtök           

Kol 3,14-17.

14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen
összefog mindent. 15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben,
hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. 16
A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok
egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal,
dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az
Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus
nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

               HÁLAADÁS
               

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a
világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és
árnyéknak váltakozása. (Jak 1,17)

Csodálatos illatok lengték be a házat, amint feleségem és lányom a
hálaadásnapi ételeket készítették elő. Anyám receptje, az osztrigás
öntet volt a vacsora főfogása. A főzés illata és anyám emléke korábbi
hálaadásnapok kedves emlékképeit elevenítették fel bennem.
Az Egyesült Államokban és Kanadában a hálaadás napja nem kifejezetten
keresztyén ünnep, de nekem nagyon is vallásos alkalom. Ez az ünnep
minden évben megállít, és hálaadásra késztet. Imádkozom az asztalnál,
megköszönve Istennek sok-sok áldását. Hálaáldozatunk segít megértenünk,
hogy a földön eltöltött időnk mennyire értékes, és milyen áldott
gyermekei vagyunk Istennek.
Minden nap hálanap kellene legyen. Számunkra, akik annyira elfoglaltak
vagyunk, e hálaadásra szánt idő lehetőséget ad, hogy lelassítsuk a
tempót, és a sok áldást számba vegyük. Hát nem vallásos
megtapasztalásról van szó?

Imádság: Mennyei Atyánk, ma és minden nap hálát adunk neked
áldásaidért, és irántunk való szeretetedért. Segíts, hogy minden
munkánkban rád emlékezzünk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

Adjunk hálát mindennap Isten áldásaiért.
Gary Dowdy (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK HÁLÁS SZÍVVEL!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról