Csendes Percek november 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Nov. 25., K, 03:41:01 CET


            2008. november 25. kedd            

Róm 6,1-14.

1 Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a
kegyelem? 2 Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk
még benne? 3 Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba
kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? 4 A keresztség által
ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus
feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben
járjunk. 5 Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még
inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. 6 Hiszen
tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a
bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. 7 Mert
aki meghalt, az megszabadult a bűntől. 8 Ha pedig meghaltunk
Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. 9 Hiszen tudjuk,
hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a
halál többé nem uralkodik rajta. 10 Mert aki meghalt, az meghalt a
bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. 11 Ezért
tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de
éltek az Istennek a Krisztus Jézusban.
12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy
engedelmeskedjetek kívánságainak. 13 Tagjaitokat se adjátok oda a bűn
szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda
magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.
Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. 14
Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a
kegyelem uralma alatt éltek.

            A HALÁLBÓL AZ ÉLETRE
            

Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála
az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! (Róm 7,24-25)

Ahogy vittem ki a szemetet, egy barna tárgyat vettem észre a kukák
mögött, a bokrok között. Közelebbről szemügyre véve rájöttem, hogy egy
krumpli volt, ami oda esett. Megpróbáltam fölvenni, de belegyökerezett
a földbe. Aztán megláttam, hogy mellette ott nő a jól ismert levélzet.
Az elveszett krumpli gyökeret eresztett és élt. Egy mindennapi csodának
lehettem a szemtanúja.
A Krisztusban való újjászületésnek az eleven példája ez számomra. Bűnt
követtem el, ezért halott vagyok, képtelen, hogy átéljem Isten
jelenlétének szentségét. Isten mégis örök életet lehelt belém Jézus
által. Kegyelméből élőnek, teljesnek és hasznosnak nyilvánított!
Visszanyertem az életem.
Mindannyian naponta átélhetjük a megújulást és az újjászületést. Ha
engedjük, hogy a Szentlélek megtisztítson, betöltsön és vezessen
bennünket, átélhetjük azt a lendületes életet, amelyet Isten szánt
nekünk.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy megkeresel és új életet adsz Jézus
Krisztus által. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, jöjjön el a te
országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek." Ámen.

Krisztusban új, teljes és hasznos életünk lett.
Don Lott (Georgia, USA)

IMÁDKOZZUNK A MAGUKAT ELHAGYATOTTNAK ÉRZŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról