Csendes Percek november 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Nov. 23., V, 03:41:01 CET


           2008. november 23. vasárnap           

Ef 6,10-18.

10 Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. 11
Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög
mesterkedéseivel szemben. 12 Mert a mi harcunk nem test és vér ellen
folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a
gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. 13 Éppen
ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a
gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. 14 Álljatok meg
tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a
megigazulás páncélját, 15 felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma
hirdetésének a készségével. 16 Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát,
amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 17 Vegyétek fel
az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. 18
Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a
Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal
könyörögve az összes szentekért;

           AZ ELSŐ ÉS LEGFONTOSABB
            

Mert Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol
az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig. (Zsid 4,12)

Bár már több, mint két évtizede keresztyén voltam, csak néhány évvel
ezelőtt helyeztem előtérbe az Isten előtt való csendességet. Házassági
és egészségi gondok álltak a változás hátterében, s mekkora volt a
különbség! Rendszeres imáim és csendességeim kedvelt mindennapi
szokásaimmá váltak. Helyre állt a házasságom, fogytam 25 kilót, és
valósággal éheztem Isten után - mert az Úr lett az első az életemben.
Így kellett volna mindig élnem.
Felfedeztem egy igazi erőforrást, amelyből mindannyian részesülhetünk.
Az efézusi levélből megtudhatjuk, hogy Isten felfegyverez minket a
világ gonosz erői elleni harcra. Ha valami fenyeget, jusson eszünkbe,
hogy a harc lelki, és Isten erejével vívjuk, amelyet a Bibliából és az
imádságból nyerünk.
Remélem, hogy mindannyian át tudjuk adni az Úrnak az első helyet az
életünkben. Sajnálom, hogy én nem ezt tettem kezdettől.

Imádság: Mindenség Ura, mutasd meg nekünk, miben kell változnunk, hogy
te és a te akaratod legyen a legfontosabb az életünkben. Ámen.

Isten igéje a mi erőnk az élet kihívásai közepette.
Adam E. Colwell (Arizona, USA)

IMÁDKOZZUNK A VÁLSÁGBAN LÉVŐ HÁZASSÁGOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról