Csendes Percek november 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Nov. 22., Szo, 03:41:01 CET


           2008. november 22. szombat           

Mk 4,35-41.

35 Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk Jézus:
"Menjünk át a túlsó partra." 36 Miután tehát elbocsátották a sokaságot,
magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt; de más hajók is
voltak a nyomában. 37 Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok
becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. 38 Ő pedig a hajó
hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így
szóltak hozzá: "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" 39 Ő pedig
felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: "Hallgass
el, némulj meg!" És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. 40 Akkor
ezt mondta nekik: "Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?" 41 Nagy
félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: "Ki ez, hogy a szél
is, a tenger is engedelmeskedik neki?"

              VIHAROS IDŐ
               

És így szóltak egymáshoz: "Ki ez, hogy a szél is, a tenger is
engedelmeskedik neki?" (Mk 4,41)

Szüleimmel a tengerparton nyaraltunk. Az eső és a viharos szél többnapi
szobafogságra ítélt bennünket. Kisfiunk nem nagyon tűrte a bezártságot,
így levittem őt a partra. A szél és a hullámok zúgása nehézzé tette a
beszélgetést. Esőkabátunk csapkodta a fülünket. Mégis jólesett a séta,
és felfrissülve, örömmel értünk haza.
Ezen az élményen gondolkodva rájöttem, hogy ha csak a szép napokon
megyek ki a tengerpartra, sokat veszítek. Ha valóban meg akarom ismerni
a partot, akkor a kellemetlen napokat is át kell élnem ott. A zúgó,
esős idő új távlatokat nyitott meg előttem.
Ez a hitemre is vonatkozik. Ha csak akkor vagyok tudatában Isten
jelenlétének, ha az élet meleg és napos, akkor nem fedezem fel Isten
másik oldalát, mikor az élet kellemetlenné válik. Fel kell készülnöm,
hogy bízzak Istenben kellemes és kellemetlen körülmények közepette is.
A viharos napok Isten kegyelmének friss élményével gazdagítanak, és
erősebben érzem az ő jelenlétét a jó és a rossz napokon is.

Imádság: Urunk, adj bölcsességet, hogy észrevegyük kegyelmedet,
különösen a nehéz időkben. Ámen.

A kellemetlen napokon Istenről új, korábban nem ismert igazságokat
fedezhetünk fel.
Douglas Godfrey Russell (Keleti-fok, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK A NYARALÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról