Csendes Percek november 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Nov. 18., K, 03:41:02 CET


            2008. november 18. kedd            

Zsolt 34,1-19.

1 Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát
Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment.
2 Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.
3 Az ÚRral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.
4 Hirdessétek velem az ÚR nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét!
5 Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól,
amitől rettegtem.
6 Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.
7 Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és minden bajából
kiszabadította.
8 Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.
9 Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá
menekül.
10 Féljétek az URat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.
11 Az oroszlánok is sínylődnek, és éheznek, de akik az ÚRhoz
folyamodnak, nem nélkülözik a jót.
12 Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az ÚR
félelmére.
13 Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat
látni?
14 Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen
csalárdságot!
15 Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és
kövesd azt!
16 Az ÚR szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat.
17 Az ÚR a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről.
18 Akik az ÚRhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden
bajból.
19 Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket
megsegíti.

              TÁNCOLÓ LÁBAK               Az Úr véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet
minden arcról. (Ézs 25,8)


Világos és hűvös a hajnal. A lányomra gondolok, akit nem olyan régen
veszítettem el. Heidi szinte áttáncolt az életen. A nyolcadik
születésnapja előtti karácsonyon a teljes Diótörőt eltáncolta nekünk,
fején papírkoronával, a túlméretezett hálóingemben, amiben folyton
megbotlott. Még a következő születésnapja előtt az orvosok tumort
találtak az agyában. Soha nem táncolt többé. 
A történet azonban még nem ér itt véget. Közel tizenkilenc éven
keresztül élt együtt Heidi a rákkal. Habár nem tudott táncolni, mindig
mosolygott, és azt mondta: - Tudom, hogy amikor a mennybe jutok,
táncolni is fogok tudni majd. 
Most az ő új és erős lábai kecsesen mozognak Isten jelenlétének
melegében. A mennyben a lányom újra örömmel táncol, félelem és fájdalom
nélkül, olyan fényben, ami soha nem huny ki. Istennel van, aki a
szeretet, és aki nem engedi el őt többé. Heidi boldogsága most már
örökké tart.


Imádság: Köszönöm Istenem, hogy a gyász közepette is emlékeztetsz
bennünket arra az örömre, amiben veled lesz részünk az
örökkévalóságban. Ámen.


Akiket szeretünk, azokat mindig átöleli Isten szeretete. 
Patricia Hammell Kashtock (Virginia, USA) 


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT A SZÜLŐKÉRT, AKIK ELVESZÍTETTÉK GYERMEKÜKET!


_____________________________

Könyvajánlat:


 HAVI AKCIÓ 
Gaál Éva: Safir és Safina Afrikában

Safirral és Safinával együtt megismerkedünk Isten csodálatos,
egyenlítői világának néhány apró részletével, köztük a szürkepapagájok
életével is.
A/4, 64 oldal

Teljes ár: 2500Ft
Internetes ár: 2000Ft 

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány (KIA)
1135 Budapest, Béke utca 35/A
Tel./Fax: (36-1) 350-7201
info at kiakonyvek.hu
http://www.kiakonyvek.hu/További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról