Csendes Percek november 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Nov. 14., P, 03:41:03 CET


           2008. november 14. péntek            

Róm 5,1-5.

1 Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi
Urunk Jézus Krisztus által. 2 Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz
a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel
is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. 3 De nem csak ezzel
dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a
megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, 4 az állhatatosság a
kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; 5 a reménység pedig nem
szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott
Szentlélek által.

              HITÜNK PRÓBÁJA
              

Hitetek próbája állhatatosságot eredményez. (Jak 1,3)

Isten igéjének és ígéreteinek tanulmányozásából sok mindent
megtanultam. Ugyanakkor az is tanulságos számomra, amikor Isten az
életem eseményeiben munkálkodik. Például betegségek és vizsgálatok
hosszú során át megértettem, hogy Jézussal néha a magányosság és
szenvedés völgyeiben, árnyékban és fényben haladunk, míg végül eljutunk
a bő táplálékot nyújtó zöld mezőkre.
Amikor elhagyatottnak éreztem magam, Isten szava új erőt adott: "Elég
neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz."
(2Kor 12,9) Egyik hajnalban annyira fájt a lábam, hogy nem tudtam
aludni. Miután Jézus vigasztalása és békessége betöltött, ismét
elaludtam.
Isten ígéreteiben bízva, és saját tapasztalataimból is megtanultam
türelmesen várni Istenre a gondjaimban. Még ha vihar vesz is körül
olyannyira, hogy csónakom elsüllyedni látszik, türelmes tudok maradni,
mert tudom, hogy Krisztus fénye biztonságosan elvezet majd egy békés
kikötőbe.

Imádság: Drága Istenem, köszönöm szereteted oltalmát és fényét a
küzdelmek és próbák idején. Ámen.

A hit útja nem mindig sima.
Jesús Quintanilla Osorio (Quintana Roo, Mexikó)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ISTENTŐL ELHAGYOTTNAK ÉRZIK MAGUKAT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról