Csendes Percek november 13.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Nov. 13., Cs, 03:41:05 CET


           2008. november 13. csütörtök           

ApCsel 3,1-10.

1 Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére,
délután három órára. 2 Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit
napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet
Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. 3
Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba,
alamizsnát kért tőlük. 4 Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és
azt mondta: "Nézz ránk!" 5 Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük
valamit. 6 Péter ekkor így szólt hozzá: "Ezüstöm és aranyam nincsen, de
amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel,
és járj!" 7 És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal
megerősödött a lába és a bokája, 8 felugrott, talpra állt, és járt.
Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az
Istent. 9 Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. 10
Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom
Ékes-kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele
történt.

             ERŐS MEGGYŐZŐDÉS
             

Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták,
hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. (ApCsel
4,13)

Az egyik csoda, amit az Apostolok Cselekedetei lejegyez, a béna koldus
gyógyulása. Péter és János a Jézus Krisztusban való hit szavait
szólták, és a férfi járni kezdett, sőt ugrándozott. A csodatétel
megadta a lehetőséget Péternek, hogy bátran hirdethesse a szent
üzenetet a megváltásról. Mikor a hatóságiak rájöttek, hogy Péter és
János "Jézussal volt", el akarták hallgattatni az erőteljes
igehirdetést. Nyilvánvaló volt, hogy ez a két tanulatlan ember
személyesen ismerte Jézust, kinek neve által a béna is meggyógyult.
Mint Krisztust ismerőnek, nekem is nagy vágyam, hogy az örömhírt
megosszam másokkal. Nem képzettségem, sem pedig a jó beszédkészségem,
hanem a Megváltóval való kapcsolatom tesz képessé, hogy hitemet erős
meggyőződéssel továbbadjam. Az idő, amit imádsággal és a Biblia
olvasásával töltök, megerősít és magabiztosságot ad a
bizonyságtételhez. Vajon nyilvánvaló-e, hogy én is Jézussal voltam?

Imádság: Istenünk, segíts napi tevékenységeinket úgy rangsorolni, hogy
rád is jusson időnk. Tégy alkalmassá, hogy az örömhírt bátran
hirdethessük. Ámen.

A Krisztussal töltött idő megerősít a bizonyságtételre.
Cathy Thomas (Colorado, USA)

IMÁDKOZZUNK BÁTORSÁGÉRT, HOGY AZ ÖRÖMHÍRT MEGOSZTHASSUK MÁSOKKAL IS!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról