Csendes Percek november 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Nov. 12., Sze, 03:41:01 CET


           2008. november 12. szerda            

Zsolt 119,1-6.

1 Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az ÚR törvénye szerint
élnek.
2 Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt,
3 nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak.
4 Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák.
5 Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet!
6 Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra.

              A REJTETT IGE
              

Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. (Zsolt 119,11)

Egyszer tagja voltam egy ifjúsági csoportnak, akiknek beszédet mondott
egy öreg lelkész. Arra bátorított minket, hogy memorizáljuk a
Szentírást, hogy mindig velünk lehessen. Azt mondta, lesznek olyan
idők, mikor nem tudjuk elővenni Bibliánkat. Vagy éjszaka éberen
fekszünk ágyunkban. Azt tanácsolta, ilyen helyzetekben előhívhatjuk, és
elgondolkodhatunk az igéken, amit megtanultunk.
A másik ok, hogy igéket tanuljunk, benne van a mai bibliarészben.
Ellenállhatunk a kísértéseknek, ha Isten igéjét idézzük. Jézus is így
tett, mikor a sátán kísértette a pusztában (Mt 4).
Olvasni, tanulni, Isten igéjét memorizálni erőfeszítést igényel, de a
jutalom sokkal nagyobb lesz, mint a ráfordított energiánk. Ha Isten
igéje a szívünkbe van rejtve, az ő útján folyamatos áldásokban lesz
részünk. "Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet"
- mondta Jézus. (Jn 6,63)

Imádság: Istenünk, adj éhséget, hogy megismerjünk téged, és a te
szavadat. "Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te
országod. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És
bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk
vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe." Ámen. (Lk 11,2-4)

Ami a szívünkben van, azt senki sem rabolhatja el.
David L. Burkholder (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK A FIATAL HÍVŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról