Csendes Percek november 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Nov. 9., V, 03:41:01 CET


           2008. november 9. vasárnap           

Eszt 4,5-17.

5 Eszter hívatta Hatákot, a szolgálatára álló királyi háremőrt, és
megparancsolta, hogy tudja meg Mordokajtól, mi ez, és miért tesz ilyet.
6 Kiment tehát Haták Mordokajhoz a város terére, amely a királyi palota
kapuja előtt volt. 7 Akkor Mordokaj elmondta neki mindazt, ami történt,
és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak,
ha elpusztíthatja a zsidókat. 8 Odaadta neki a törvény írott szövegét
is, amelyet Súsánban adtak ki a kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg
Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a
királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. 9 Haták
bement Eszterhez, és elmondta Mordokaj üzenetét. 10 Eszter azonban ezt
a választ küldte Hatákkal Mordokajnak: 11 A király összes udvari embere
és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre
egyforma törvény vonatkozik: aki hívatlanul be mer menni a királyhoz a
belső udvarba, azt kivégzik! Csak az marad életben, aki felé a király
kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már harminc napja nem hívtak be
a királyhoz! 12 Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. 13 Akkor Mordokaj
ezt üzente vissza Eszternek: Ne képzeld, hogy te a királyi palotában
megmenekülhetsz a többi zsidó közül! 14 Mert ha te most néma tudsz
maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és
menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem
éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? 15 Eszter
ezt üzente vissza Mordokajnak: 16 Menj, és gyűjts össze minden zsidót,
aki csak Súsánban található, és böjtöljetek értem! Ne egyetek, és ne
igyatok három napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy böjtölök
szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha
elveszek, hát vesszek el! 17 Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el,
ahogyan Eszter parancsolta neki.

           MEGFELELŐ HELYEN ÉS IDŐBEN
           

Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői
méltóságra? (Eszt 4,14)

Eszter egy fogoly zsidó lány volt az idegen országban, ám új hazája
királynője lett. Szembe kellett néznie egy nagy problémával. Úgy
gondolta, lerázhatja magáról Hámán minden áskálódását és cselszövését.
Egyik rokona, Mordokaj azonban elmagyarázta neki, hogy együtt kell majd
szenvednie a Perzsa Birodalomban élő zsidó néptöredékkel, ha semmit sem
tesz a pusztítás elkerülése érdekében. Tudta, hogy hívás nélkül a
király elé járulni a halálát jelentheti. Amikor azonban hitben megtette
ezt a lépést, a király megörült jöttének, és nem küldte halálra. Ettől
kezdve Eszter tudta, hogy Isten vele van. Isten neve nincs megemlítve
Eszter történetében, de munkáját ott láthatjuk a háttérben.
Honfitársai megmentésében a döntő tényező Eszter bátorsága, mellyel
kihasználta pozícióját, amikor éppen szükség volt rá. Hitben megtett
lépésével megmentette népét a pusztulástól.
Ma is figyelhetünk arra, mi történik életünkben, és miért. Kutathatjuk,
vajon mi is a megfelelő időben, a megfelelő helyen vagyunk-e, amikor
Isten használni akar. Imádkozzunk azért, hogy Isten felkészült szolgái
legyünk, készek a cselekvésre, amikor az idő arra elérkezik.

Imádság: Istenünk, segíts olyan emberekké válnunk, amilyennek te látni
akarsz, mindig készen a szolgálatra. Ámen.

Egyetlen ember hitbeli cselekedete történelmet írhat.
John Harrold (Gwent, Wales)

IMÁDKOZZUNK AZ ELNYOMOTT NÉPEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról