Csendes Percek november 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Nov. 2., V, 03:41:01 CET


           2008. november 2. vasárnap           

1Kor 1,2-9.

2 az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban
megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett;
mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és
a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják: 3 kegyelem néktek és
békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
4 Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely
nektek a Krisztus Jézusban adatott. 5 Mert a vele való közösségben
mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, 6
amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. 7 Azért
nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk
Jézus Krisztus megjelenését várjátok, 8 aki meg is erősít titeket
mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus
napján. 9 Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus
Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.

            MINDENSZENTEK NAPJA
             

Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették
nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. (Zsid 13,7)

Egy olyan vallási felekezetben nőttem fel, ahol nem ünnepelték a
mindenszentek napját, ezáltal nem is tudtam a létezéséről. Azután
megismertem ezt az ünnepet, amelyet azóta minden évben nagyon várok.
Lelkészünk elmondta, ő azért szereti a mindenszentek napját, mert ez jó
alkalom az előttünk járókra gondolni, akik mély benyomást gyakoroltak
életünkre. Ilyenkor a szokásos prédikáció helyett a számomra
legemlékezetesebb gyülekezeti alkalmakat tartotta. Gyertyákat rakott az
oltárra, és megkérte a gyülekezet tagjait, jöjjenek előre, és a
számukra fontos "szentek" (példakép elődök) tiszteletére gyújtsanak meg
egy gyertyát.
Mindig örültem, ahogy a testvérek hálás szívvel nevezték meg a
"szenteket". Bár talán nem ismertem a felemlített embereket, mégis
tiszteletet és szeretetet éreztem irántuk, mert részei voltak barátaim
életének. Rájöttem, hogy hitünk különbözősége ellenére mindnyájan
visszaemlékezhetünk azokra, akik táplálták hitünket, mellettünk álltak,
és utat mutattak az életben. Amiképpen az én "szentjeim" is segítettek,
remélem, hogy én is irányt mutathatok valaki másnak.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy adtál mellénk olyan embereket, akik
a helyes útra tanítottak, és segítettek követésedben. Segíts, hogy mi
is így bátorítsunk másokat. Ámen.

Kik az én életem "szentjei"?
Joanne Hirase-Stacey (Idaho, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK GAZDAGÍTOTTÁK HITÜNKET!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról