Csendes Percek november 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Nov. 1., Szo, 03:41:01 CET


           2008. november 1. szombat            

Lk 17,11-19.

11 Amikor útban volt Jeruzsálem felé Jézus, Samária és Galilea között
haladt át. 12 Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi,
akik távol megálltak, 13 és kiáltozva kérték: "Jézus, Mester, könyörülj
rajtunk!" 14 Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: "Menjetek el,
mutassátok meg magatokat a papoknak." És amíg odaértek, megtisztultak.
15 Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és
fennhangon dicsőítette Istent. 16 Arcra borult Jézus lábánál, és hálát
adott neki. Ez pedig samáriai volt. 17 Jézus ekkor így szólt: "Vajon
nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? 18 Nem akadt más,
aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?" 19 És
ezt mondta az Úr: "Kelj fel, menj el, hited megtartott téged."

           SZAVAK NÉLKÜLI SZERETET
            

Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át.
(Lk 17,11)

Néhány éve hazámtól távol, egy idegen kultúrában élek. Mivel nem
beszélem jól a nyelvet, a jelenlegi helyzetemben nem nagyon tudom
szóban megosztani a hitemet másokkal. Ezért nagy kísértést érzek arra,
hogy visszahúzódjak, különösen, amikor a metrón utazom. Nemrég láttam
egy asszonyt, aki egy hatalmas csomagot cipelt. Belső késztetést
éreztem, hogy segítsek, de féltem, félreérti szándékomat. Nem ismertem
elég jól a nyelvét, hogy udvariasan felajánlhassam segítségemet. Ha
netán azt gondolná, tolvaj vagyok, és kiabálni kezd, meg sem tudom
magyarázni a dolgot. Így hát semmit sem tettem.
Jézus jut eszembe, aki idegen vidéken haladt át Jeruzsálem felé. Épp
elég oka lett volna rá, hogy a reá váró dolgok foglalkoztassák. Ő
azonban fogékony volt az emberek szüksége iránt, és megállt, hogy
szolgáljon nekik.
Jézus példája bátorít, hogy ne húzódjak vissza. Nagyon kevés
nyelvtudással is lehet kommunikálni. Általában nem is a szavak lesznek
fontosak. Inkább a hitemből fakadó cselekedetekre van szükség, mint a
hitről szóló szavakra. Az emberek, inkább a szeretet cselekedeteire
vágynak, nem pedig a szeretetről való beszédre.

Imádság: Úr Jézus, segíts, hogy a mai napon korlátainkat legyőzve
bizonyságot tehessünk, és szolgáljunk ott, ahol vagyunk. Ámen.

Az akadályt lehetőségként használhatjuk!
Hans Växby (Moszkva, Oroszország)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK IDEGEN KÖRNYEZETBEN ÉLNEK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról