Csendes Percek június 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jún. 27., P, 03:41:02 CEST


            2008. június 27. péntek            

Ézs 55,8-13.

8 Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem
az én utaim - így szól az ÚR.
9 Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én
utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
10 Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza,
hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a
magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,
11 ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám
üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.
12 Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A
hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind
tapsolnak.
13 A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az ÚR
dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el.

              ÁLDÁSZUHATAG
              

Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a
földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme
kifürkészhetetlen. (Ézs 40,28)

Egyik reggeli csendességem során hálát adtam Istennek, hogy
imádkozhatom hozzá, bárhol, bármikor, mint sok millió ember szerte a
világon. Nem értem, hogyan hallhatja Isten mindenki imáját, és hogyan
törődik mindenkivel, mi módon ismerhet bennünket személyesen, mint
senki más; de azt tudom, hogy Istennél semmi sem lehetetlen.
Nem sokkal később egy álmot láttam, amint a mennyből egy vízesés
zuhogott alá a földre. A víz Isten jósága volt, a mindenkire kiömlő
szeretete, igazsága, békessége és öröme. Az álomból megértettem, hogy
Isten mindenhol jelen van, és hatalma a Szentlélek által soha nem ér
véget. Ahogy Isten ránk árasztja áldásait, a szeretetünk cselekedetein
keresztül megpróbáljuk mások felé ezeket az áldásokat továbbadni.

Imádság: Szerető Istenünk, végtelen hatalmad és soha el nem múló
szereteted minden nap hálára késztet bennünket. Köszönjük azt a sokféle
áldást, amit jóságodból és kegyelmedből adsz nekünk naponta. Segíts,
hogy szeretetedet mi is közvetítsük mások felé. Ámen.

Azért kapjuk Isten áldását, hogy továbbadjuk másoknak.
Brian Gaunt (Hull, Anglia)

IMÁDKOZZUNK, HOGY AZ ÁLDÁSOK JÓ SÁFÁRAI LEGYÜNK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról