Csendes Percek június 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jún. 22., V, 03:41:01 CEST


           2008. június 22. vasárnap            

Róm 7,14-25.

14 Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: ki
vagyok szolgáltatva a bűnnek. 15 Hiszen amit teszek, azt nem is értem,
mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök.
16 Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a
törvényről, hogy jó. 17 Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a
bennem lakó bűn. 18 Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem
lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra,
hogy megtegyem, nincs. 19 Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót,
hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. 20 Ha pedig azt
teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó
bűn. 21 Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy - miközben a jót
akarom tenni - csak a rosszat tudom cselekedni. 22 Mert gyönyörködöm az
Isten törvényében a belső ember szerint, 23 de tagjaimban egy másik
törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt
a bűn tagjaimban lévő törvényével. 24 Én nyomorult ember! Ki szabadít
meg ebből a halálra ítélt testből? 25 Hála az Istennek, a mi Urunk
Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének
szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.

             "KÉSŐN ÉRŐ TÍPUS"
             

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme:
új jött létre. (2Kor 5,17)

Amikor először olvastam Pál fenti sorait, megráztam a fejem, és azt
mondtam: Ez nem rólam beszél. Hogyan állíthatja Pál, hogy abban a
pillanatban minden megváltozik, amikor valaki Krisztus mellett dönt?
Jómagam "későn érő típus" vagyok. Már berögzült szokásokkal,
ötvenévesen lettem keresztyén. Nem kevés ideig tartott, amíg a "régi
elmúlt, és új" lett helyette.
A megtérésem utáni napokban nehezemre esett, hogy azonnal Krisztushoz
akarjak hasonlítani: hogy abbahagyjam a káromkodást, hogy megbocsássak
másoknak, hogy törődjek olyanokkal, akik néhány nappal korábban még
egyáltalán nem érdekeltek - és még folytathatnám a sort.
Valami itt nincs rendjén? Keresztyén vagyok én egyáltalán? Aztán
elolvastam a Róm 7,14-25-t, ahol Pál - szintén egy "későn érő"
keresztyén - bizonyságot tesz, mennyire lehetetlennek tűnik számára,
hogy könnyedén, és teljesen levesse bűnös természetét. Most már tudom,
hogy a Szentlélek erejével képesek vagyunk változtatni a bűnös
magatartásunkon. És tudom azt is, hogy Krisztushoz hasonlóvá formálódni
egy élethosszig tartó folyamat - függetlenül attól, hogy mikor kezdjük
el.

Imádság: Köszönjük Istenünk, hogy megbocsátasz nekünk, és munkálkodsz
az életünkben, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlóak legyünk. Ámen.

Miben vagyunk mások, mióta igent mondtunk Krisztusnak?
Ron Benrey (Maryland, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK MEG AKARNAK VÁLTOZNI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról