Csendes Percek június 10.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jún. 10., K, 03:41:01 CEST


            2008. június 10. kedd             

Lk 2,25-38.

25 Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és
kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt
rajta. 26 Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg
addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. 27 A Lélek indítására
elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy
eleget tegyenek a törvény előírásainak, 28 akkor karjába vette, áldotta
az Istent, és ezt mondta: 29 "Most bocsátod el, Uram, szolgádat
beszéded szerint békességgel, 30 mert meglátták szemeim üdvösségedet,
31 amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, 32 hogy megjelenjék
világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek." 33 Apja
és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, 34 Simeon pedig megáldotta
őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: "Íme, ő sokak elesésére és
felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene
mondanak, 35 - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy
nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata." 36 Volt ott egy prófétanő is,
Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előrehaladott korú volt;
csak hét évig élt férjével hajadonkora után, 37 és már nyolcvannégy éve
özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és
imádkozással szolgált éjjel és nappal. 38 Abban az órában ő is odaállt,
hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták
Jeruzsálem megváltását.

             AZ IFJÚSÁG FORRÁSA
             

Amikor Józsué megöregedett, és megvénült, ezt mondta neki az Úr: Te
megöregedtél, megvénültél, pedig még igen sok birtokba veendő maradt az
országban. (Józs 13,1)

Mi idősebbek tanulhatunk az üzenetből, amit az Úr Józsuénak mondott:
igen, öreg vagy, de sok tennivalód van még. Gyakran nyilvánvaló, mit
kell tennünk, ott van a szemünk előtt.
Lehet, hogy mások számára is világos. Miért nem vállaljuk mi idősebbek
ezeket a feladatokat? Hát nem vagyunk mi is az isteni terv részei? A
Biblia nemegyszer megmutatja, hogy Isten használja az időseket. Amikor
Isten fölfedte Izsák születését, Sára 90, Ábrahám 100 éves volt. Mózes
80 évesen vezette ki a zsidókat Egyiptomból. Az újszövetségi Anna 84
volt, amikor bizonyságot tett másoknak, hogy az újszülött Jézus a
Messiás.
Isten a bátorság és erő forrása, amelyre szükségünk van, hogy
elvégezzük az előttünk álló feladatot, még akkor is, ha azt gondoljuk,
hogy túl öregek, vagy túl fiatalok vagyunk. Isten ismer bennünket és a
megélt esztendőinket is. Nem számolhatja Isten másként az éveinket,
mint ahogy mi tesszük? Isten sok képességet lát bennünk a szolgálatra,
akárhány évesek is legyünk.

Imádság: Taníts, Urunk, hogy ne féljünk a korunk miatt, hanem tőled
kérjük a szolgálathoz szükséges erőt, bármilyen fiatalok vagy idősek
vagyunk. Ámen.

Isten az Ura minden napunknak, akár fiatalok, akár idősek vagyunk.
Ugo Gastaldi (Milánó, Olaszország)

IMÁDKOZZUNK AZ IDŐSEKÉRT, AKIK HASZNAVEHETETLENNEK ÉRZIK MAGUKAT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról