Csendes Percek június 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jún. 9., H, 03:41:04 CEST


            2008. június 9. hétfő             

Gal 3,26-29.

26 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit
által. 27 Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek
magatokra. 28 Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga,
sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a
Krisztus Jézusban. 29 Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai
vagytok, és ígéret szerint örökösök.

              HA SZERETSZ
               

Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én
szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja
megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek
egymást. (Jn 13,34-35)

Nemrégiben, vidéken jártam, és meglátogattam egy másik egyházhoz
tartozó gyülekezetet. Mindig élvezem a lehetőséget, amikor hívő
testvérekkel imádkozhatom. Kitekintést ad számomra, és emlékeztet a
keresztyéneket összefűző kötelékre.
Az istentisztelet csúcspontja az volt, amikor a gyülekezet az oltárhoz
ment az úrvacsoráért. A szentségek kiszolgáltatása közben mélyen
megindított, ahogy ezeket a szavakat hallottam: "Krisztus teste, amely
megtöretett érted" és "Krisztus vére, amely kiontatott érted". Néztem
az oltár előtt állók arcát, és arra gondoltam, ők az én testvéreim
Krisztusban.
Majd eszembe jutottak a saját gyülekezetem gondjai. Lehet, hogy a
keresztyének nem értenek egyet keresztelési kérdésekben, zenei
stílusokban, a nők és férfiak szerepét illetően. De amikor
engedelmeskedünk Jézus parancsának, hogy szeressük egymást, mi vagyunk
az egyház.

Imádság: Urunk, segíts mindig emlékeznünk a szeretetedre. Bocsásd meg,
hogy apró kérdéseken vitázunk, és a szemünket levesszük rólad. Segíts
egymást jobban szeretnünk, hogy a világ tudja, hogy a tanítványaid
vagyunk. Ámen.

Ha Krisztus szeretetét tükrözzük, az emberek tudni fogják, hogy
tanítványok vagyunk.
Anne Trudel (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A VITÁZÓ GYÜLEKEZETEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról