Csendes Percek június 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jún. 8., V, 03:41:01 CEST


            2008. június 8. vasárnap            

Mt 25,31-46.

Jézus szavai: 31 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és
vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32
Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól,
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb
keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így
szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény
voltam, és befogadtatok, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg
voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni,
hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38
Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek,
hogy felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
elmentünk volna hozzád? 40 A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg." 41 "Akkor szól a bal keze felől
állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak
elkészített örök tűzre. 42 Mert éheztem, és nem adtatok ennem,
szomjaztam, és nem adtatok innom, 43 jövevény voltam, és nem fogadtatok
be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben
voltam, és nem látogattatok meg. 44 Akkor ezek is így válaszolnak neki:
Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy
mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45
Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg
ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. 46 És ezek
elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."

            SZÉLESÍTENI LÁTÁSUNKAT
            

A király így felel majd nekik: Bizony mondom néktek, amikor megtettétek
ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek
meg. (Mt 25,40)

Miközben férjemmel az oregoni tengerparton sétáltunk, szememmel a
homokban kagylókat kerestem. Lassan haladtam, hogy egyetlen kincset se
mulasszak el. Férjem egyfolytában ezt mondta: "Nézd, milyen gyönyörű az
ég! Ne szalaszd el!"
"Egy perc." - válaszoltam újra és újra. Sajnos, ez a "perc" olyan
hosszú volt, hogy amikor fölnéztem, az eget átszelő lángoló vörös és
rózsaszín fénynyalábok már halványultak. Csak elképzelni tudtam, milyen
csodálatos lehetett az égbolt korábban. Igazán látványosat
szalaszthattam el.
Kihagyni egy pompás napfelkeltét a behatárolt látásom miatt,
kiábrándító volt. De hányszor megtörténik ez velem lelki értelemben is.
Amikor a figyelmem magamra és az érdekeimre irányul, nemcsak
korlátozott a látásom, de a másokon való segítés örömét is elmulasztom.
Jézus azt tanította, hogy Istenre bízhatjuk szükségleteinket. Ha
másokkal törődünk, látókörünk kitágul. Ez örömöt ad, hiszen amikor
kedvességet tanúsítunk valaki iránt, azt Krisztusért tesszük.

Imádság: Istenünk, segíts a világot a te szemeddel látni. Hadd legyünk
fogékonyak a vezetésedre, amellyel utat mutatsz nekünk. Jézus nevében.
Ámen.

Ha nem figyelünk másokra, kitűnő pillanatokat mulasztunk el.
Donna H. Eliason (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY LÁSSUK ISTEN AJÁNDÉKAIT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról