Csendes Percek június 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jún. 6., P, 03:41:02 CEST


            2008. június 6. péntek            

2Kor 5,16-21.

16 Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha
ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. 17
Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme:
új jött létre. 18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket
önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy
nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
20 Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk:
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! 21 Mert azt, aki nem
ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

             BELÜLRŐL KIFELÉ
              

Tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje
is tiszta legyen! (Mt 23,26)

Egy összejövetel alkalmával kislányom és a barátai elhatározták, hogy
átalakítják egymást. Elkészítették egymás haját, kifestették egymás
körmét, és sminket tettek föl. Közben egyfolytában ezt mondogatták
egymásnak: "Hogy te milyen másképp nézel ki!"
Eszembe jutott egy pár évvel ezelőtti eset. Épp csak hazaérkeztem egy
konferenciáról, ahol előadásokat hallottam Isten határtalan irgalmáról,
és a tanítványság jelentéséről. Életemben először elkezdtem Krisztus
által igazán elfogadni Isten végtelen szeretetét.
Másnap összefutottam egy barátommal, aki megkérdezte, hogy levágattam a
hajam, vagy új szemüvegem van. "Valami más rajtad, mint szokott lenni"
- mondta. Amit látott, az a szívemben történt változások külső
megnyilvánulása volt. Ahogy elkezdtem elfogadni Isten szeretetét, ő
megváltoztatta viselkedésemet és beszédemet - a változások belülről
kifelé hatottak.

Imádság: Istenünk, köszönjük határtalan könyörületedet. Segíts
elfogadnunk szeretetedet, hogy új teremtmények lehessünk. Ámen.

Isten szeretete belülről indulva változtat meg bennünket.
Nancy B. Hahn (New Jersey, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ELFOGADJÁK ISTEN SZERETETÉT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról