Csendes Percek június 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jún. 4., Sze, 03:41:02 CEST


            2008. június 4. szerda            

Jak 5,15-20.

15 És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr
felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. 16 Valljátok
meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy
meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 17
Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott
azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat
hónapig. 18 Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld
meghozta termését. 19 Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévelyedik az
igazságtól, és megtéríti valaki, 20 tudja meg, hogy aki megtérített egy
bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok
bűnt elfedez.

               BŰNVALLÁS
               

Ha tehát vétkessé válik..., vallja meg, hogy miben vétkezett. (3Móz
5,5)

Tudjuk, hogy bűneink megvallása és a megbocsátás keresése keresztyéni
kötelességünk. De képzeljük csak el, hogy megbocsátó bíró helyett olyan
valakit találunk, aki életfogytiglani börtönbüntetésre ítél minket!
Hogyan változtatná meg mindez a bűnvallással kapcsolatos
szemléletmódunkat?
A kérdésre a válaszom: nem feltétlenül kell megváltoztatnia.
Letartóztatásom után hat nappal fogadtam be életembe Krisztust, s úgy
álltam a bíró előtt, hogy tudtam: ha Krisztusé vagyok, nem hazudhatok a
tanúk padján. Így hát beismerő vallomást tettem, s a törvény által
előírt büntetésnek megfelelően életfogytiglanra ítéltek. Ez a vallomás
volt az egyik legnehezebb dolog, amit valaha tettem, de furcsa módon
egyúttal a legkifizetődőbb is. Isten kezébe vette kicsiny hitemet,
mikor igazat mondtam a bíróságon, s elkezdte bennem azt a munkát, amely
több mint 20 éven át a világ egyik legszigorúbb börtönében is erőt
adott nekem.
Ha megvalljuk bűneinket Isten és emberek előtt, akkor elismerjük, hogy
teljesen Isten kegyelmére és irgalmára szorulunk. Jutalmunk egy
bensőségesebb kapcsolat Istennel, aki egy napon megítéli a világot.

Imádság: Uram, segíts letennem bűneimet a kereszt tövébe, és alázattal
keresnem arcodat, hogy részesülhessek szerető kegyelmedből. Ámen.

Ha félünk is, megvallhatjuk bűneinket, és bocsánatot nyerünk.
Richard Ryan (Mississippi, USA)

IMÁDKOZZUNK BÁTORSÁGÉRT A BŰNVALLÁSHOZ!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról