Csendes Percek július 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Júl. 30., Sze, 03:41:02 CEST


            2008. július 30. szerda            

Mt 25,31-46.

Jézus mondja: 31 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és
vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32
Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól,
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb
keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így
szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény
voltam, és befogadtatok, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg
voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni,
hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38
Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek,
hogy felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
elmentünk volna hozzád? 40 A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg." 41 "Akkor szól a bal keze felől
állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak
elkészített örök tűzre. 42 Mert éheztem, és nem adtatok ennem,
szomjaztam, és nem adtatok innom, 43 jövevény voltam, és nem fogadtatok
be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben
voltam, és nem látogattatok meg. 44 Akkor ezek is így válaszolnak neki:
Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy
mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45
Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg
ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. 46 És ezek
elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."

             KEGYELMI CSOMAGOK
             

A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor
megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül,
velem tettétek meg. (Mt 25,40)

A Csendes Percek egyik meditációjának írója elmondta, hogy néha
lelkiismeret-furdalása van, ha nem ad semmit egy utcai koldusnak, annak
ellenére, hogy olyan jótékonysági szervezetet támogat, amely ezeken az
embereken segít. Az ő története indított arra, hogy meséljek a
szeretetcsomagokról, melyeket gyülekezetem és mások szoktak készíteni.
Minden ilyen csomagban van tartós étel, egy üveg víz, tisztálkodási
eszközök, egy imakártya és információ a szociális irodákról. Városi
közlekedési jegyeket is tesznek ezekbe a csomagokba.
A gyülekezetben kedvezményes áron lehet hozzájutni a csomagokhoz, mert
a tagok adományaikkal támogatják. Ételt is adunk, mivel a készpénzt
gyakran alkoholra, cigarettára és más káros dologra költik. Van, aki
zoknit készít nekik. "A zokni aranyat ér!" - mondta az egyik
hajléktalan.
A kocsimban mindig tartok egy-két ilyen csomagot. Ha velem van az
ötéves unokám, megengedem, hogy ő nyújtsa át azokat a kocsi ablakából.
Nemrégiben gyülekezetünkben általános iskolások 300 szeretetcsomagot
készítettek, és mindegyikük kapott egyet, hogy odaadja egy
rászorulónak. Minden csomag a szeretet ajándéka Krisztusnak.

Imádság: Istenünk, segíts kimutatnunk irántad való szeretetünket
azáltal, hogy támogatjuk a bajban lévőket. Ámen.

Figyeljük meg, a bajban lévő ember arca Krisztus arca.
Gus Browning (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÉHEZŐKÉRT ÉS HAJLÉKTALANOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról