Csendes Percek július 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Júl. 27., V, 03:41:01 CEST


           2008. július 27. vasárnap            

Zsolt 127,1-2; Ez 20,8-20.

1Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem
őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.
2 Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret
esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.
8 Engedetlenek voltak velem szemben, és nem akartak hallgatni rám.
Senki sem vetette el szeme elől a förtelmes bálványokat, és nem hagyták
el Egyiptom bálványisteneit. Ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rajtuk
haragomat, és végzek velük haragomban ott, Egyiptom országában. 9 De
mást tettem nevemért, hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyek
között éltek, és amelyek előtt megismertettem magamat velük. Kihoztam
őket Egyiptomból. 10 Kihoztam őket Egyiptomból, és elvittem őket a
pusztába. 11 Rendelkezéseket adtam nekik, és megismertettem velük
törvényeimet, amelyek által él az ember, ha megtartja azokat. 12 A
nyugalom napjait is nekik adtam, annak jeléül, hogy van közünk
egymáshoz, és megtudják, hogy én vagyok az ÚR, aki megszentelem őket.
13 De engedetlen volt velem szemben Izráel háza a pusztában:
rendelkezéseimet nem követték, és törvényeimet megvetették, pedig ha az
ember teljesíti azokat, él általuk. A nyugalom napjait is igen
meggyalázták. Ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rajtuk haragomat a
pusztában, és végzek velük. 14 Mégis másként bántam velük nevemért,
hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyeknek szeme láttára kihoztam
őket. 15 De fölemelt kézzel tettem esküt a pusztában, hogy nem viszem
be őket arra a földre, amelyet nekik akartam adni - tejjel és mézzel
folyó föld az, minden ország ékessége - 16 mivel törvényeimet
megvetették, nem követték rendelkezéseimet, és a nyugalom napjait
meggyalázták, mert bálványaikhoz vonzódott szívük. 17 Mégis megszántam
őket: nem pusztítottam el őket, és nem végeztem velük a pusztában. 18
De azt mondtam fiaiknak a pusztában: Ne kövessétek atyáitok szokásait,
ne az ő törvényeikhez igazodjatok, és ne tegyétek magatokat
tisztátalanokká bálványaikkal! 19 Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek! Az
én rendelkezéseimet kövessétek, az én törvényeimhez igazodjatok, és
azokat teljesítsétek! 20 Szenteljétek meg a nyugalom napjait annak
jeléül, hogy közünk van egymáshoz, és megtudjátok, hogy én, az ÚR,
vagyok a ti Istenetek.

           A HETEDIK NAP TISZTELETE
           

A nyugalom napjait is nekik adtam annak jeléül, hogy van közünk
egymáshoz, és hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem
őket. (Ez 20,12)

Az izraeliták mindig lázadtak Isten ellen. Nem hallgattak Istenre, nem
hagytak fel a bálványimádással, nem követték Isten törvényeit, és nem
tisztelték a hetedik napot sem.
Miért olyan fontos Istennek, hogy tiszteljük a nyugalom napját? Ezékiel
könyvében azt olvassuk, hogy Isten az Izraelitáknak a hetedik napot
jelként adta, egyfajta szövetségként, amely segít nekik emlékezni Isten
szent életre szóló elhívására. A hetedik napot oda kellett szentelniük
Istennek, olyan napnak kellett lennie, amelyen nem dolgoznak, csak
Isten dolgaival foglalatoskodnak. Isten azt akarta, hogy megálljanak
ezen a napon a sok rohanásból, és egy napra tegyék félre feladataikat,
hogy a pihenés idején Isten áldását fogadhassák.
Mennyire hasonlítunk mi is az Izraelitákhoz! Mi sem tiszteljük a
nyugalom napját. De Isten ma is arra hív, hogy álljunk meg a nagy
rohanásban, pihenjünk, imádkozzunk, gyűjtsünk erőt, és álljunk ellene
az állandó hajtásra való csábításnak. Amikor megszenteljük a pihenés
napját, Isten iránti bizalmunkat fejezzük ki, hogy gondoskodik rólunk
és megáld minket.

Imádság: Istenünk, milyen gyakran elfelejtjük, hogy szent életre hívtál
el minket. Segíts tisztelni téged azáltal, hogy megszenteljük és veled
töltjük a nyugalom napját. Ámen.

Odaszánom-e Istennek a nyugalom napját?
Robin Rohde Priestley (Új-Mexikó, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM TUDNAK PIHENNI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról