Csendes Percek július 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Júl. 26., Szo, 03:41:02 CEST


            2008. július 26. szombat            

1Sám 17,32-49.

32 Dávid ezt mondta Saulnak: Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te
szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. 33 De Saul ezt mondta
Dávidnak: Nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a filiszteussal, mert még
fiatal vagy, ő pedig harcedzett férfi fiatal kora óta. 34 Dávid azonban
így felelt Saulnak: Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha
jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, 35
utánamentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem
támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem, és megöltem. 36
Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is: így jár majd ez
a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel
csúfolta az élő Isten seregét. 37 Azután ezt mondta Dávid: Az ÚR, aki
megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek
a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak: Menj el, az ÚR
legyen veled! 38 És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a
fejére rézsisakot tett, és páncélba öltöztette. 39 Felkötötte Dávid
Saul kardját is a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta.
Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak: Nem tudok én ezekben járni,
mert nem próbáltam. Le is vetette Dávid ezeket. 40 Kezébe vette a
botját, és kiválasztott a patakból öt sima kövecskét; beletette azokat
a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és parittyával a kezében
közeledett a filiszteushoz. 41 A filiszteus is elindult, és egyre
közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. 42 Amikor a
filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt,
pirospozsgás és jó megjelenésű. 43 És ezt kérdezte a filiszteus
Dávidtól: Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni
kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. 44 Ezt mondta a
filiszteus Dávidnak: Gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi
madaraknak és a mezei vadaknak! 45 Dávid így felelt a filiszteusnak: Te
karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek URának,
Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te
kicsúfoltál. 46 Még ma kezembe ad az ÚR, leváglak és a fejedet veszem,
a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a
mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten
Izráelben. 47 És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal
és lándzsával szabadít meg az ÚR. Mert az ÚR kezében van a háború, és ő
ad a kezünkbe benneteket. 48 Amikor a filiszteus nekikészült, és egyre
közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a
filiszteus elé. 49 Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy
követ, a parittyájával elröpítette, és úgy homlokon találta a
filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre
zuhant.

            KÜZDELEM AZ ÓRIÁSOKKAL
            

"Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róm 8,31)

Amikor Dávid a filiszteus óriás, Góliát elleni harcra készült, Saul
király megkérdezte tőle, hogy mi fogja őt képessé tenni a győzelemre.
Dávid elmagyarázta neki, hogy Isten hogyan segítette más ellenségekkel
való küzdelmében korábban is. "Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán
és medve karmából, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is"
(1Sám 17,37). Ez az emlék adott Dávidnak erőt és bizalmat.
Dávidhoz hasonlóan nekünk is napról-napra "óriásokkal" kell
szembenéznünk. Lehet, hogy váratlanul tűnnek fel az életünkben, és
ijesztően nagynak látszanak. Az én életemben ez az "óriás" az a
fájdalom, amit 47 évi házasság után a feleségem elvesztése miatt érzek.
Néha úgy érzem, belehalok a fájdalomba, az emlékezés azonban hatalmas
erőt ad. Visszaemlékezve arra, Isten hogyan segített át a nehéz
helyzeteken, reményt, vigaszt és bizalmat ad, hogy a jelenlegi
szenvedéssel is megbirkózzak. Nincs olyan óriás, amit Isten ne tudna
legyőzni.

Imádság: Szerető Istenünk, köszönjük ígéretedet, hogy a Szentlélek
segít nekünk. Hiszünk és bízunk benned, hogy a múlthoz hasonlóan a
jelenben és a jövőben is megsegítesz minket. Ámen.

Isten segítségével szembenézhetünk az élet óriásaival és legyőzhetjük
azokat.
Richard. N. Ryley (New York, USA)

IMÁDKOZZUNK A MOSTANÁBAN MEGÖZVEGYÜLTEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról