Csendes Percek július 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Júl. 22., K, 03:41:02 CEST


            2008. július 22. kedd             

Kol 1,3-14.

3 Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt
az Istenben. 4 Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele
együtt ti is megjelentek dicsőségben.
5 Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a
paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és
a kapzsiságot, ami bálványimádás, 6 mert ezek miatt haragszik Isten. 7
Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek; 8 most azonban
vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot,
az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. 9 Ne hazudjatok
egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, 10
és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan
megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. 11 Itt már nincs többé görög
és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta,
szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. 12 Öltsetek
tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek -
könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. 13
Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek
panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy
tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert
az tökéletesen összefog mindent.

            EGÉSZSÉGES ÉS VIRÁGZÓ
            

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is
őbenne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok
legyen egyre bőségesebb. (Kol 2,6-7)

Az "imavirágom" most virágzik. Azért nevezik "imavirágnak", mert estére
egy imádkozó kéz formájára zárja össze a leveleit. Nem sokkal ezelőtt
lehullajtotta néhány betegnek tűnő levelét. Megkértem a férjemet, hogy
ültesse át. Láthatóan a gyökerei sínylődtek, de ahogy új dús földbe
került, életre kelt. Nemsokára új hajtások, és gyönyörűen mintázott
mély színezésű levelek jelentek meg rajta. Bosszankodtam is magamban,
hogy olyan sokáig hagytam senyvedni a növénykét, amikor pedig olyan
egyszerű és nyilvánvaló a gyógymód.
"Nem hasonló ez az imaéletünkhöz?" - gondoltam. Ahogy az "imavirágom"
esetében történt, az új növekedés a talajszint alatt kezdődik, elrejtve
szemünk elől. Lelki egészségünk titka az Úrral való személyes
közösségünkben rejlik, igeolvasásban és imádságban, a külvilág számára
láthatatlanul. Lelki életünk stagnál és hanyatlik - mint egy
elhanyagolt növény a kimerült talajban - ha kifelejtjük napi
teendőinkből a csendesség idejét. Amikor viszont megteremtjük a
megfelelő feltételeket, hitünk új növekedésnek indul, és lelki
egészségünk helyreáll.

Imádság: Urunk, add, hogy ne felejtsük el: lelki életünk is táplálásra,
öntözésre szorul. Szeretnénk növekedni a hitben, és naponta egyre
jobban megismerni téged. Ámen.

Mit teszek lelkem táplálásáért?
Hazel V. Thompson (Somerset, Anglia)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ISTEN SEGÍTSÉGE NÉLKÜL PRÓBÁLNAK ÉLNI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról