Csendes Percek július 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Júl. 19., Szo, 03:41:02 CEST


            2008. július 19. szombat            

Mk 6,35-44.

35 De amikor az idő már későre járt, odamentek Jézushoz a tanítványai,
és ezt mondták neki: "Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. 36
Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve
ennivalót vegyenek maguknak." 37 Ő azonban így válaszolt nekik: "Ti
adjatok nekik enni!" Mire ők ezt mondták neki: "Talán mi menjünk el, és
vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik?" 38 Jézus
azonban megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek
meg!" Amikor megnézték, így szóltak: "Öt kenyerünk van, meg két
halunk." 39 Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit
egy-egy csoportba a zöld fűre. 40 Le is ültek százas és ötvenes
csoportokban. 41 Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat,
feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta
a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta
mindnyájuknak. 42 Miután mind ettek, és jól is laktak, 43 összeszedték
a kenyérdarabokat tizenkét tele kosárral; és azt is, ami a halakból
maradt. 44 Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezren voltak, csak
férfiak.

              SOKSZOROZÓDÁS
              

Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre,
megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy
tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta mindnyájuknak. (Mk 6,41)

Három évig a várostól távolabb dolgoztam. A napi ingázás közben gyakran
imádkoztam, énekeltem, igehirdetéseket hallgattam, hogy gyorsabban
teljen az idő. Az egyik napon vezetés közben a Mk 6,41 versén
gondolkoztam, és felvillant bennem egy kép. Láttam képzeletemben, amint
Jézus ott áll a tömeg előtt, az ég felé emeli a kenyeret és a halat,
majd megáldja a kenyeret, megtöri, és a tanítványoknak adja
szétosztásra. Hirtelen rájöttem egy csodálatos dologra. Csak amikor a
tanítványok elkezdték szétosztani a Jézustól kapott kenyeret, akkor
sokszorozódott meg a szűkös eledelforrás; ekkor történt meg a csoda.
Ugyanez igaz ránk nézve is. Jézus 21. századi tanítványaiként arra
hívattunk el, hogy vegyük, ami a kezünkben van, és használjuk azt a
mások szükségének megelégítésére. Amikor osztani kezdjük mindazt, amit
Istentől kaptunk, - tehetségünket, anyagi lehetőségeinket, időnket -,
megsokszorozódik felajánlásunk, hogy megelégíthessük a körülöttünk élők
szükségét országunkban, sőt a föld határáig.

Imádság: Szerető Istenünk, segíts, hogy jó sáfárai legyünk a tőled
kapott ajándékoknak. Ámen.

Isten bármilyen kezünkben lévő eszközt jóra tud használni.
Lynda S. Linn (Luisiana, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY MEG TUDJUK OSZTANI MÁSOKKAL, AMINK VAN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról