Csendes Percek július 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Júl. 18., P, 03:41:02 CEST


            2008. július 18. péntek            

Jn 14,1-6.

Jézus mondja: 1 "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben,
és higgyetek énbennem. 2 Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így
volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a
számotokra? 3 És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét
eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott
legyetek ti is. 4 Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat." 5 Tamás
erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk
akkor az utat?" 6 Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és
az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

              A HIT KEZDETE
              

Tamás így felelt: "Én Uram, és én Istenem!" Jézus így szólt hozzá:
"Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek." (Jn
20,28-29)

1992 telén édesapám a kórházban feküdt, rákbetegségben haldoklott.
Egyik nap odautaztunk a feleségemmel, és meglátogattuk. Rendkívül
összetörtem, apám betegsége nagyon mélyen érintett. Amikor beléptem a
kórterembe, és megláttam ott feküdni, ahogy testéből mindenütt csövek
álltak ki, ellenállhatatlan zokogás fogott el. Feleségem és nővérem
megpróbáltak vigasztalni, eredménytelenül. Kimentem a szobából, leültem
egyedül, és békességért imádkoztam Istenhez. Még éppen csak
belekezdtem, hirtelen éreztem, hogy teljes nyugalom árad szét bennem.
Sírásom megszűnt, és visszamentem apám szobájába. Megköszöntem neki
mindent, amit családjáért és értem tett, és elmondtam neki, mennyire
szeretem. Úgy búcsúztunk el, hogy nem tudtam, életében ez volt az
utolsó találkozásunk. Amint kifelé mentünk, újra elfogott a zokogás.
Véletlen időzítés volt talán a nyugodt pillanat? Nem, Isten adott békét
lelkemnek, hogy az apámmal töltött néhány utolsó perc örömteli legyen.
Ez volt a kezdete az Istennel való járásomnak. 1993 márciusában
teljesen átadtam magam neki, és a hit által életem örökre megváltozott.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy velünk vagy a jó, és a nehéz
napokban is, és örökre szeretsz minket. Ámen.

Isten megszólít a nehéz perceinkben, és békéjét kínálja.
Shaum McHardy (Fokváros, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK A HIT ÚTJÁT KEZDŐ EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról