Csendes Percek július 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Júl. 17., Cs, 03:41:02 CEST


           2008. július 17. csütörtök           

1Kir 19,1-3.9-12.

1 Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a
prófétákat megölte karddal, 2 Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az
üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap
ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt! 3 Illés megijedt,
elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai
Beérsebába.
9 Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak
így szólt hozzá az ÚR igéje: Mit csinálsz itt, Illés? 10 Ő így felelt:
Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai
elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig
fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el
akarják venni. 11 Az ÚR ezt mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre az ÚR
színe elé! És amikor elvonult az ÚR, nagy és erős szél szaggatta a
hegyeket, és tördelte a sziklákat az ÚR előtt; de az ÚR nem volt ott a
szélben. A szél után földrengés következett; de az ÚR nem volt ott a
földrengésben. 12 A földrengés után tűz támadt; de az ÚR nem volt ott a
tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott.

              ISTEN SZAVA
               

Csak Istennél csendesül el lelkem. (Zsolt 62,2)

Illés Jezábel, Aháb király gonosz felesége elől menekült. Ő volt a
felelős a Baal prófétáinak haláláért (1Kir 18,20-40), és Jezábel
eldöntötte, hogy meg kell halnia. Illés megijedt, elcsüggedt, és a
halált kívánta. Isten elvezette őt egy hegy tetejére, ahol először nagy
szél támadt, fenyegetve, hogy mindenestől elfújja. Azután földrengés
tört hatalmas erővel a tájra, majd emésztő tűz következett. De Isten
egyik pusztító elemben sem volt jelen. Amint Illés ott állt remegve,
Isten gyengéden szólt hozzá "halk és szelíd hangon" (1Kir 19,12).
Mai zajos világunkban nehezen halljuk meg Isten szelíd, csendes
hangját. Gyakran még a csendességünkben imádkozva sem halljuk szavát.
Nagyon sokszor csak sietősen elhadarjuk kívánságainkat, és nem hagyunk
időt magunknak a ráfigyelésre. Imádságainkat egyoldalú beszélgetéssé
tesszük.
Isten szavára felfigyelhetünk a szél, a földrengés és a tűz által is.
De Illés történetéhez hasonlóan, Isten csendes és halk szóval beszél
hozzánk. Odafigyelünk-e rá?

Imádság: Mindenható Istenünk, látjuk hatalmadat a minket körülvevő
világban, és tudjuk, mindenütt jelen vagy. Segíts szavadra figyelnünk,
bárhol is vagyunk. Ámen.

Csak figyeljünk, Isten szól hozzánk!
Norma C. Mezoe (Indiana, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM TUDJÁK ISTEN HANGJÁT MEGHALLANI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról