Csendes Percek július 11.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Júl. 11., P, 03:41:02 CEST


            2008. július 11. péntek            

Zsid 11,39-12,2.

39 És mindezeken, noha hit által elnyerték az Írás jó bizonyságát, nem
teljesült be az ígéret, 40 mert Isten számunkra valami különbről
gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a
teljességre.
1 Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz
körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket
megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő
pályát. 2 Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki
az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a
keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.

             BIZONYÍTÉK NÉLKÜL
             

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok
létéről való meggyőződés. (Zsid 11,1)

Nagy port kavart a kilencvenes évek elején egy német kutató
bejelentése, amely szerint a négy evangélium az úgynevezett szemtanúk
korában íródott, és nem Krisztus halála után körülbelül 150-200 évvel.
Ez a hír csaknem akkora szenzációval bírt, mint az ötvenes években a
Holt-tengeri tekercsek megtalálása. Az Egyiptomban talált
Jézus-papirusz három kis darabjának hosszas analizálása után mondták
ki, hogy az evangéliumok írói Jézus kortársai lehettek. Ezzel
kapcsolatban tette fel a közelmúltban nekem egy szkeptikus ismerősöm a
kérdést: Erősítette-e Jézusba vetett hitedet és egyáltalán a hitedben
erősített-e ez a felfedezés?
A hit Isten kegyelmi ajándéka, amit imáinkban naponta kérnünk kell. "A
hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről
való meggyőződés." (Zsid 11,1) Ez az új információ természetesen rám is
hatást gyakorolt, azonban a hitemen lényegében nem változtatott.
Hitem szilárd és erős fundamentumai továbbra is azok az ígéretek,
melyeket Isten ad nekünk a Bibliában. Szeretetet, békét és reményt adó
erejében rejlik a hitem alapja, amely nélkül üres, tartalmatlan,
céltalan és valójában elképzelhetetlen lenne az életem.

Imádság: Istenünk, köszönjük a hit ajándékát, a mindennapokban
megtapasztalható biztonságát. Ámen.

Isten ígéretei betöltik, és biztonságossá teszik az életünket.
Paudits Zoltán (Sükösd, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK A TEOLÓGIAI HALLGATÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról