Csendes Percek július 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Júl. 4., P, 03:41:02 CEST


            2008. július 4. péntek            

Jer 31,31-34.

31 Eljön az az idő - így szól az ÚR -, amikor új szövetséget kötök
Izráel és Júda házával. 32 Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel
kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De
ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk - így szól az ÚR.
33 Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni,
ha eljön az ideje - így szól az ÚR -: Törvényemet a belsejükbe
helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek.
34 Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát
arra, hogy ismerje meg az URat, mert mindenki ismerni fog engem,
kicsinyek és nagyok - így szól az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és
nem gondolok többé vétkeikre.

            SZELEKTÍV ALKALMAZÁS
            

Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. (Zsolt 119,11)

Amikor a minap a buszon utaztam, a buszsofőr elállta egy másik busz
útját, miközben a megállóban utasok szálltak fel. Láthatóan betartotta
a közlekedési szabályt, hogy ne ütközzünk neki az előttünk haladó
járműnek, arra viszont már nem figyelt, hogy a forgalmat ne
akadályozza.
Eszembe jutott, hogy milyen sok ember gondolkodik ehhez hasonlóan:
betartunk egy szabályt, ha épp nekünk kedvez, és figyelmen kívül
hagyjuk azt, ha nem tetszik. Vagy milyen sokszor vádlón mutogatunk
másokra, ha áthágnak egy szabályt, miközben mi könyörületességet
kívánunk másoktól, ha mi viselkedünk helytelenül. Az ember sokszor vak
a saját hibáira, de ügyesen utal a másokéra.
Mindannyian ki vagyunk téve kísértéseknek, de ellenállhatunk azoknak,
ha Isten törvényét elrejtjük szívünkben, hogy lábunk előtt mécses
legyen az ő igéje, ösvényünk világossága (Zsolt 119,105). Isten
világossága rámutat, ha vakok maradunk saját bűneinket illetően,
miközben másokat elítélünk. Amikor észrevesszük saját hibáinkat, már
nem fogunk ítélkezni, hanem könyörületes szívvel segítünk másoknak
megtalálni Istent.

Imádság: Szerető Istenünk, segíts, hogy a szívünkbe legyen írva a te
törvényed és az elménkbe az igéd, hogy ne vétkezzünk ellened. Jézus
nevében kérünk. Ámen.

Ma kevésbé leszek kritikus, inkább önkritikus.
Philip Polo (Nairobi, Kenya)

IMÁDKOZZUNK A FIGYELMETLEN AUTÓSOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról