Csendes Percek január 31.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jan. 31., Cs, 03:41:01 CET


           2008. január 31. csütörtök           

Kol 3,12-17.

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és
szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget,
türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha
valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott
nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a
szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus
békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy
testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek
gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek
egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással
énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy
cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya
Istennek őáltala.

              SAVANYÚ SZÍV
              

Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a
keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne
fertőzzön. (Zsid 12,15)

Amikor a gyermekeimért mentem az iskolába, észrevettem egy zöld
teherautót vezető nőt magam előtt. A teherautója mindkét oldalán óriási
sárga citrom alakú matricák voltak a következő felirattal: Sajnálom,
hogy a ... autókereskedéssel kell dolgoznom. A citrom nemcsak az
autójáról mondott véleményt, hanem a savanyú tapasztalatát és
keserűségét is híven tükrözte.
Sajnálatot éreztem iránta, mert úgy tűnt, a megbocsátás hiánya
árnyékolja be az életét. Először elítéltem, de rájöttem, hogy én sem
vagyok különb. Bennem is ott volt a harag valaki felé, aki évekkel
azelőtt megbántott. A keserűség magva egy savanyú fává nőtt bennem.
Sokan az ismerőseim közül kénytelenek voltak ízlelni gyümölcsét:
csúnya, durva szavaimat.
Aznap délután imádkoztam, beismerve fájdalmamat és keserűségemet.
Szinte éreztem, hogy Isten leemelte rólam a nehéz terhet, és betöltötte
a szívemet bűnbocsánatával. Egész héten azután a gyerekekért menet
igyekeztem a teherautós nő után besorolni, és ítélkezés helyett imát
mondtam érte.

Imádság: Irgalmas Istenünk, átadjuk ma neked múltbeli sérelmeinket.
Szeretnénk szabaddá válni, és bocsánatot nyerni. Gyógyíts ki minket
minden keserűségből. Ámen.

Isten a savanyú szívet meg tudja édesíteni!
Tiffany Stuart (Colorado, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKBEN KESERŰSÉG VAN A MÚLT MIATT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról