Csendes Percek január 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jan. 26., Szo, 03:41:02 CET


            2008. január 26. szombat            

ApCsel 1,1-8; 2,1-4.

1 Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított
kezdettől 2 egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a
Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott.
3 Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él,
amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa
dolgairól.
4 Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: "Ne távozzatok el
Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről
hallottátok tőlem, 5 hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára
Szentlélekkel kereszteltettek meg." 6 Amikor együtt voltak,
megkérdezték tőle: "Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a
királyságot Izráelnek?" 7 Így válaszolt: "Nem a ti dolgotok, hogy olyan
időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába
helyezett. 8 Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek,
és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt
egészen a föld végső határáig."
1 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen, 2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás
támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3 Majd
valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és
leszálltak mindegyikükre. 4 Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és
különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik,
hogy szóljanak.

              A LÉLEK EREJE
              

A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon
vele. (1Kor 12,7)

A tanítványok átlagos emberek voltak, akik úgy éltek, mint mindenki
más, míg nem találkoztak Jézussal. Az utolsó vacsorán Jézus megígérte,
hogy halála után megkapják a Szent Lélek ajándékát. Jézus azt mondta,
meg kell várniuk az "igazság Lelkét", aki elvezeti őket a "teljes
igazságra" (Jn 16,13).
Nemrég sugárkezelésekre jártam. Minden kezelés után napokig
kimerültnek, fáradtnak éreztem magam. Egyik vasárnap reggel egy barátom
megkérdezte, hogy vagyok. Azt mondtam, hogy úgy érzem, mintha
kikapcsolták volna az áramot.
Hirtelen ráébredtem, hogy ugyanígy érzünk, ha Isten Lelke nincs ott az
életünkben. Szükségünk van a Lélek erejére, hogy hatásos tanúi
lehessünk Krisztusnak. Ha a Szent Lélek átjárja életünket, Isten erejét
hordozzuk.

Imádság: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te
neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Mint ahogy a Szent Lélek megváltoztatta az első tanítványokat, úgy
formál át minket is.
Ann Woods (Lanarkshire, Skócia)

IMÁDKOZZUNK A LEGYENGÜLT BETEGEKÉRT ÉS A KEZELÉSEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról