Csendes Percek január 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jan. 25., P, 03:41:02 CET


            2008. január 25. péntek            

2Kor 3,12-18.

12 Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk; 13
és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák
Izráel fiai a múlandó dicsőség végét. 14 De az ő gondolkozásuk
eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai
napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. 15
Sőt mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. 16 De
ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. 17 Az Úr pedig a Lélek,
és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. 18 Mi pedig, miközben fedetlen
arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan,
ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről
dicsőségre.

            EGY MODERN PÉLDÁZAT
             

"...ahol az Úr Lelke, ott a szabadság" (2Kor 3,17)

Egyik nyáron egy farmon dolgoztam, ahol több száz csirke mellett két
lúdra is vigyáztam. Fred és Frank - így hívták a ludakat - a csirkék
között nőttek fel egy kis ólban, és ugyanazt ették, mint a csibék. Egy
napon úgy döntöttem, elviszem a libákat a közeli mesterséges tóhoz, és
ott szabadon engedem őket. Nem mondhatnám, hogy túlságosan
együttműködők voltak, amikor megpróbáltam őket kiterelni az ólból.
Fred és Frank csakúgy taposta a vizet és csapkodott a szárnyával.
Életükben először élvezhették a tóban annak a szabadságát, hogy libának
születtek, nem csirkének. Mégis, annak ellenére, hogy szabadon
lubickolhattak, nem tudtak a csirkék hívogató hangjának ellenállni.
Kétségbeesett gágogással próbáltak visszatalálni a szűkös csirkeólba.
Hiába vittem őket a tóhoz, visszamentek a csirkék ismerős világába.
Néha én magam is olyan vagyok, mint Fred és Frank. Talán többünkkel
előfordult, hogy megpróbáltuk igénybe venni az Isten által kínált
szabadságot, de a múltunkból valami visszatartott. Isten biztat, hogy
higgyük el, ő már kinyitotta az ajtót, és igazi szabadságot és
megbocsátást kínál. Isten örömét leli abban, ha élünk az általa
felkínált szabadsággal.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy meglássuk mi az, ami elzár tőled.
Taníts a Lelked szabadságában élni, és elfordulni mindattól, ami
megkötöz. Ámen.

Isten arra vár, hogy elfogadjuk az általa adott szabadságot.
Dwayne K. Buhler (Brit Columbia, Kanada)

IMÁDKOZZUNK A LELKI RABSÁGBAN ÉLŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról