Csendes Percek január 24.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jan. 24., Cs, 03:41:06 CET


           2008. január 24. csütörtök           

1Kir 19,9-15.

9 Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak
így szólt hozzá az ÚR igéje: Mit csinálsz itt, Illés? 10 Ő így felelt:
Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai
elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig
fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el
akarják venni. 11 Az ÚR ezt mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre az ÚR
színe elé! És amikor elvonult az ÚR, nagy és erős szél szaggatta a
hegyeket, és tördelte a sziklákat az ÚR előtt; de az ÚR nem volt ott a
szélben. A szél után földrengés következett; de az ÚR nem volt ott a
földrengésben. 12 A földrengés után tűz támadt; de az ÚR nem volt ott a
tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. 13 Amikor Illés ezt
meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a
barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz itt,
Illés? 14 Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek
Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták
oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam
meg, de az én életemet is el akarják venni. 15 Ekkor azt mondta neki az
ÚR: Menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor
odaérsz, kend fel Hazáélt Arám királyává.

               ISTEN ÚTJA
               

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (Róm 8,14)

Általában minden nap sűrű programom van, amelynek része a reggeli
imádság is. Gyakran azt várom Istentől, hogy egy megadott időben és
bizonyos módon beszéljen hozzám. "Ha Isten szólni akar hozzám, akkor az
imádság jó lehetőség számára" - gondolom. De ha Isten a nap folyamán
történt események által akar nekem szólni? Meghallom-e ilyenkor szavát?
A Bibliából Illés jut eszembe, aki előre eldöntötte, hogy Isten milyen
módon fog hozzá szólni. Illés Istent képviselte 850 hamis próféta
előtt. A gonosz királynő, Jezábel szavára mégis kiment a pusztába, azt
remélve, Isten majd ott szól hozzá. Arra várt, hogy valamilyen hangos,
esetleg katasztrofális eseményen keresztül hallja meg őt:
földrengésben, tűzvészben, szélviharban, valami látványosban. Ehelyett
azonban Isten csendesen szólt hozzá.
Mi magunk is sokszor süketek vagyunk, amikor Isten nem az adott időben
és módon szól hozzánk. Meg vagyok azonban győződve arról, hogy Isten
nem a mi időbeosztásunk szerint gondolkodik. Azt várja tőlünk, hogy
váljunk egyre érzékenyebbé a Szentlélek hangjára, akárhol és akármilyen
időpontban szóljon is.

Imádság: Uram, bocsáss meg, hogy megpróbállak a saját időbeosztásomhoz
igazítani. Add, hogy meglássam, milyen sokféle módon szólsz hozzám a
nap folyamán. Ámen.

Isten nem mindig úgy szól hozzánk, ahogy mi gondoljuk.
Thomas R. Fletcher (Nyugat-Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ISTEN SZAVÁRA VÁRNAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról