Csendes Percek január 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jan. 22., K, 03:41:01 CET


            2008. január 22. kedd             

Jn 14,15-27.

Jézus mondja: 15 "Ha szerettek engem, megtartjátok az én
parancsolataimat, 16 én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót
ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: 17 az igazság Lelkét, akit a
világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban
ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz." 18 "Nem hagylak
titeket árván, eljövök hozzátok. 19 Még egy kis idő, és a világ többé
nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. 20
Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én
pedig tibennetek. 21 Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja
azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az
én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat." 22 Így
szólt hozzá Júdás, de nem az Iskáriótes: "Uram, miért van az, hogy
nekünk akarod kijelenti magadat, és nem a világnak?" 23 Jézus így
válaszolt: "Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt
pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást
készítünk magunknak nála. 24 Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én
igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az
Atyáé, aki elküldött engem." 25 "Elmondom ezeket nektek, amíg veletek
vagyok. 26 A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az
Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent,
amit én mondtam nektek. 27 Békességet hagyok nektek: az én békességemet
adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen."

            VÉGET NEM ÉRŐ KAPCSOLAT            Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. (Zsolt 147,3)


Gyermekkoromban, ha valami elromlott, édesapám mindig segített
megjavítani. Meg sem tudnám számolni, hányszor megjavította az
ékszereimet, a játékaimat, de még a cipőmet is. Valahányszor tönkrement
valami, mindig bízhattam benne, hogy kitalálja, hogyan lehetne
helyrehozni. 
Nemrégiben azt is megtanultam, hogyan lehet Mennyei Atyámra bízni azt,
ami valóban összetört: a szívemet. Néhány hónapos együtt járás után
tönkrement egy kapcsolatom, és nagyon megbántva éreztem magam. Amikor a
kapcsolat véget ért, szinte darabokra tört a szívem. Az egyik éjjel
sírtam, s éreztem, hogy Isten átölel, és halk szavaival vigasztal. 
Napról napra, ahogyan Isten vigasztalt, egyre jobban magamhoz tértem.
Idővel a bánat helyét átvette az öröm. Most, amikor a boldogságomat az
Istennel való kapcsolatomra alapozom, olyan valódi békességet és örömöt
tapasztalok meg, amit azelőtt sohasem éreztem.


Imádság: Köszönjük Istenünk, hogy elküldöd Szentlelkedet, aki
megvigasztal minket. Ölelj át bennünket, hogy érezhessük a te
jelenlétedet. Jézus nevében kérünk. Ámen.


Istennel való kapcsolatunk az egyetlen olyan kapcsolat, ami soha nem ér
véget. 
Roxanne Funk Pennsylvania, USA 


IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI EGY TÖNKREMENT KAPCSOLAT MIATT SZENVED!


_____________________________

Folyóirat ajánlat:


Ha fiatalos és közvetlen hangvételű protestáns-református közéleti
újságot szeretnének olvasni havi rendszerességgel, kérjük, hogy
rendeljék meg gyülekezeti vagy saját részre a REFORMATUS ÉLET című
lapot, mely minden lelkész, gondnok, presbiter, irodalommal, kozéleti
vagy tudományos kutatással foglalkozó érdeklődő keresztyén olvasó ember
számára elméleti és gyakorlati haszonnal olvasható.

Exodus Kiadó
Református Élet szerkesztösége
e-mail: ujsag at exodus.hu
honlap: www.exodus.hu
cím: 2113 Erdökertes, Báthori u. 1.
telefon: +36-47-338-515

Egy lapszám ára: 249 Forint, elöfizetési dij egy évre: 2988 Forint.

Bövebben a lapról:
http://www.exodus.hu/ujsag.html
http://iwiw.hu/pages/user/userdata.jsp?userID=10071422További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról