Csendes Percek január 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jan. 21., H, 03:41:02 CET


            2008. január 21. hétfő            

Ézs 58,1-12.

1 Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg
népemnek, hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke!
2 Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy
olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét;
igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni.
3 Miért böjtölünk - mondják -, ha te nem látod meg, miért gyötörjük
magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is
megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok.
4 Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel
verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy
meghalljam hangotokat a magasságban.
5 Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, melyen az ember
a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és
hamut szór maga alá, azt nevezed böjtnek, és az ÚR kedves napjának?
6 Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott
bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az
elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
7 Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény
bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred
elől!
8 Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a
sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted.
9 Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt
vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem
beszélsz álnokul,
10 ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor
fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli
napfény.
11 Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged.
Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a
forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
12 Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott
alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra
lakhatóvá.

              AZ IGAZSÁG SZÍVE              Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak! (Ám
5,24)


Martin Luther King ünnepe előtti vasárnapon a lelkész összehívta a
gyermekeket, hogy szerepüket megbeszéljék. Ekkor még nem sejtette, hogy
ezúttal nem tanítani, hanem tanulni fog valamit. Hogy lecsitítsa a
gyermekeket, megkérdezte tőlük, mint tudnak Kingről. Bryce megszólalt
hangosan: "Megváltoztatta a szabályokat." Ez a kisfiú megfogalmazta
annak lényegét, amit King tett, és amit Isten vár tőlünk. 
Isten azt akarja, hogy meglássuk, ha igazságtalanul bánnak valakivel,
hogy meghalljuk a kétségbeesettek sóhaját, és hogy kinyújtsuk a
kezünket az elesettek felé. Ahhoz viszont, hogy meg tudjuk tenni, amit
Isten vár tőlünk, meg kell változtatnunk azokat a szabályokat, amelyek
irányítanak bennünket, és át kell értékelnünk, kik vagyunk valójában és
mi a legfontosabb számunkra. Régen, amikor a nép közömbösségben élt,
Mikeás próféta ezt kérdezte: "Mit kíván tőled az Úr? Csak azt, hogy élj
törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Isteneddel
szemben." (Mik 6,8) Ahhoz, hogy Istennek tetsző életet éljünk,
bátraknak és eltökélteknek kell lennünk és gyermeki, őszinte, nyitott
szívvel cselekednünk.


Imádság: Segíts Uram, hogy a te utadon járva egyre önzetlenebbé váljak.
Ámen.


Hol tud ma engem Krisztus használni? 
J. David Miller (Tennessee, USA) 


IMÁDKOZZUNK A SZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐ GYERMEKEKÉRT!_____________________________

Hirdetés:


Szeretettel értesítünk mindenkit...

... hogy a 39. Magyar Filmszemle programján szerepel "Verseny
dokumentum- és tudományos ismeretterjesztő filmek" kategóriájában
többek között az ÉBREDÉS ALAPÍTVÁNY "Visszaszámlálás" c. alkotása. 

A forgatókönyv írója: Balavány György újságíró, a Biai Ref. Gyülekezet
presbitere
Szerkesztője: Martinidesz László filmrendező és operatőr, a Fundamentum
'93 Bt. ügyvezetője, a Bp.-Pasaréti Ref. Gyülekezet tagja
Producere: Margit István fordító, az Ébredés Alapítvány titkára
Operatőre: Körtési Béla, operatőr, fotóművész, a G&B Variátor Kft.
ügyvezetője
Rendezője: Hajnal Gergely, rendező, a Faludi Ferenc Akadémia munkatársa

A "Visszaszámlálás" c. film vetítése a Mammut Mozi 1-es termében lesz,
időpontja 2008. január 29. (kedd) 17,00 óra, illetve 2008. január 30.
(szerda) 15,15 óra.
Feburár folyamán az Uránia Moziban is megtekinthető.
További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról