Csendes Percek január 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jan. 14., H, 03:41:02 CET


            2008. január 14. hétfő            

Zsid 10,19-25.

19 Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való
bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, 20 azon az új és élő úton,
amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; 21 és
mivel nagy papunk van az Isten háza felett: 22 járuljunk azért oda igaz
szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz
lelkiismerettől, 23 a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység
hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.
24 Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó
cselekedetre buzdítsuk. 25 Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan
egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel
látjátok, hogy közeledik az a nap.

           A JÓ IDŐBEN KIMONDOTT SZÓ
           

Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja.
(Péld 12,25)

Munkámhoz tartozik, hogy leveleket kézbesítek egy magas biztonsági
fokozatú börtönben. A napi útvonal megtétele során a lakózárkákból
állandóan ugyanazokat a kérdéseket és megjegyzéseket hallom az
elítéltektől. "Van valami a számomra?" "Hoztál egy kis szeretetet?" "El
tudnék viselni valami jó hírt." "Azt hiszem, mindenki megfeledkezett
rólam."
Semmi kétségem nincs afelől, hogy nagyon sok hasonló jelenet zajlik
minden nap a börtönökben, javító intézetekben, kórházakban,
laktanyákban, elfekvőkben és más egyéb helyeken, ahol az emberek
magányosnak és elhagyottnak érzik magukat.
De vajon mit tehetünk mi? Isten igéje arra buzdít, hogy hajoljunk oda
az aggodalmas szívűekhez, és hozzuk tudomásukra, hogy szeretjük és
támogatjuk őket. A jó időben kimondott vagy leírt szó megvidámíthatja a
magányos embert, és megváltoztathatja az életét. Én már csak tudom,
hogy miről beszélek, mert nem csak leveleket kézbesítek ebben a
börtönben, hanem én magam is elítélt vagyok.

Imádság: Drága Istenem, vezess egy magányos vagy megsebzett szívű
emberhez, és adj számba bátorító és vigasztaló szavakat. Ámen.

A bátorító szónak van ereje felemelni a lesújtottakat.
Charles P. Axe (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK A MAGÁNYOS EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról