Csendes Percek január 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jan. 9., Sze, 03:41:01 CET


            2008. január 9. szerda            

Ézs 55.

1 Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek!
Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem
pénzért és nem fizetségért!
2 Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért,
amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok
enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat!
3 Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok!
Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz.
4 Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a
nemzetek fölött.
5 Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek
futnak hozzád, amelyek nem ismertek: Istenedért, az ÚRért, Izráel
Szentjéért, aki dicsővé tesz téged.
6 Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg
közel van!
7 Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az
ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.
8 Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem
az én utaim - így szól az ÚR.
9 Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én
utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
10 Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza,
hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a
magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,
11 ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám
üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.
12 Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A
hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind
tapsolnak.
13 A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az ÚR
dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el.

              MAI NAPRA VALÓ
              

Az Úr azt mondta Mózesnek: Majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből.
Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. (2Móz 16,4)

Miután egy súlyos betegséget diagnosztizáltak nálam, és egy sor kórházi
kezelést végeztek, megtörtént az első műtéti beavatkozás is. Öt évvel
később egy újabb műtét elé néztem. Mivel tapasztalatból tudtam, milyen
nehéz a felépülési folyamat, szinte elviselhetetlennek tűnt a gondolat,
hogy újra keresztül kell mennem mindezen. Mindennapos buzgó imádságban
kértem: "Uram, ments meg az újabb műtéttől!" Három év telt el így, amíg
rájöttem: Nem lenne mégis rendben lévő dolog, hogy az ajándékba kapott
öt év után újabb operáció következzen? Az ajándékba kapott évek nem
lettek volna műtét nélkül.
Ebben a sanyarú helyzetemben eszembe jutott Izrael népe a pusztában.
Isten megparancsolta nekik, hogy reggelenként csak az aznapra szükséges
mennyiségű mannát gyűjtsék maguknak. A történetből felfedeztem, hogy
Isten minden nap betölti szükségünket, és az egészségünk is ide
tartozik. Az imádságom így változott tehát: "Adj, kérlek egészséget a
mai napon!"
Azóta kétszer volt műtétem, de nem változott az Úrba vetett bizodalmam.
Hálás vagyok, mert Isten velünk van, megvédelmez, és gondot visel
szükségünkre naponta.

Imádság: Urunk, mielőtt még kérnénk, te már ismered szükségünket.
Köszönjük csodálatos kegyelmedet, és azt, hogy mára is megadod a
szükséges erőt. Ámen.

Isten szeretete és gondviselése minden nap megtapasztalható.
Naoko Ezaki (Tokió, Japán)

IMÁDKOZZUNK A MŰTÉT ELŐTT ÁLLÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról