Csendes Percek január 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jan. 7., H, 03:41:02 CET


            2008. január 7. hétfő             

Róm 3,9-26.

9 Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem! Hiszen előbb
már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben
vannak,
10 amint meg van írva: "Nincsen igaz ember egy sem,
11 nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent.
12 Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót
tegyen, nincs egyetlen egy sem.
13 Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon;
14 szájuk átokkal és keserűséggel van tele.
15 Lábuk gyors a vérontásra,
16 romlás és nyomorúság jár a nyomukban,
17 és a békesség útját nem ismerik:
18 Isten félelmével nem törődnek."
19 Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek
mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje
meg. 20 Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen
halandó sem őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik.
21 Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről
bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. 22 Isten pedig ezt az
igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden
hívőnek. Mert nincs különbség: 23 mindenki vétkezett, és híjával van az
Isten dicsőségének. 24 Ezért Isten ingyen igazítja meg őket
kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. 25 Mert az
Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében
hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett
bűnöket elnézte 26 türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg
igazságát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.

            A KEGYELEM MINDENKIÉ
            

Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten
ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a
Krisztus Jézus által. (Róm 3,23-24)

Néhány évvel ezelőtt hibáztam, és ebből káros következményei lettek
egyik munkatársamnak. Amikor észrevettem a hibámat, azonnal megkerestem
őt, bocsánatot kértem, és elmagyaráztam, mi történt. Nem volt
szándékos, amit elkövettem, így a munkatársam fenntartás nélkül
elfogadta bocsánatkérésemet.
Ez a tapasztalat segített felismerni a bűn két alapvető jellemzőjét.
Egyik, hogy szándék nélkül is lehet vétkezni. Bizonyos helyzetekben a
bűnös természetem előtör, és rosszul választok. A másik, hogy nem lehet
meg nem történtté tenni a vétket. Keresnem kell a bocsánatot és a
megbánást, de nem lehet visszahozni, amit elmulasztottam.
A Róm 3,23-ban Pál arra emlékeztet, hogy mind bűnösök vagyunk -
"mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének". De, hála
Istennek, nem ez a történet vége! Így folytatódik a Róm 10,9-ben: "Ha
tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten
feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz." Bármit tettünk is,
Isten kegyelmet kínál Jézus békéltető áldozata által.

Imádság: Köszönjük, irgalmas Istenünk, a kegyelem csodálatos ajándékát.
Segíts szabad szívvel megbocsátanunk egymásnak, amiként te is
irgalommal voltál felénk. Ámen.

Isten kegyelmi ajándéka mindenkinek szól.
Chuck Hudspath (Illinois, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ENGESZTELHETETLEN SZÍVŰ EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról