Csendes Percek január 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jan. 6., V, 03:41:01 CET


            2008. január 6. vasárnap            

1Móz 32,22-30.

22 Az ajándék tehát átkelt Jákób előtt, ő azonban a táborban töltötte
azt az éjszakát.
23 De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két
szolgálóját és tizenegy gyermekét, és átkelt a Jabbók-gázlónál. 24
Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. 25 Jákób pedig
ott maradt egyedül. Ekkor Valaki tusakodott vele egészen
hajnalhasadtáig. 26 De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a
csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja a
tusakodás közben. 27 Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert
hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem.
28 Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. 29 Erre azt
mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél
Istennel és emberekkel, és győztél. 30 Jákób ezt kérte: Mondd meg nekem
a nevedet! De ő ezt mondta: Miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt.

               A CÉL FELÉ
               

Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak
nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a
Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14)

A 2006-os Futball Világbajnokság rájátszásában nemzeti válogatottunk
megnyerte az első két meccset. Az unokám néhány barátnőjével nálam
nézte a mérkőzéseket. A harmadik meccs döntetlennel végződött. A
fiatalok ahelyett, hogy ünnepeltek volna, mint az első két játék után,
elkeseredtek és bosszankodtak az eredmény miatt, jóllehet a csapat így
is továbbjutott.
Elnézve őket, Jákóbra gondoltam, amint az angyallal tusakodott
Penuélnál. A küzdelem alatt "kificamodott Jákób csípőjének
forgócsontja" (1Móz 32,26), de végül győzedelmeskedett. Azt mondta a
férfinek: "Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem." Az megáldotta
őt e szavakkal: "Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izrael" (1Móz
32,27.29). Nevének megváltozása jelezte Jákób életének megváltozását.
Olyan emberré lett, aki nem adja fel a harcot.
Az életben sokféle kihívással kell szembenéznünk. De minden körülmények
között "nekifeszülve futhatunk egyenest a cél felé, Isten mennyei
elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért". Úgy mint Jákób,
eldönthetjük, hogy nem adjuk fel.

Imádság: Drága Mennyei Atyánk! Szomorúan vesszük tudomásul, hogy
sokszor elbukunk a harcainkban. Adj erőt és bizonyosságot a
továbbhaladáshoz. Ámen.

Isten mindenkinek megadja az erőt a megváltozáshoz.
Celina Kwist (Santa Fé, Argentína)

IMÁDKOZZUNK, HOGY ÉLETÜNK MEGVÁLTOZZON AZ ÚJ ÉVBEN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról