Csendes Percek augusztus 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Aug. 28., Cs, 03:41:02 CEST


          2008. augusztus 28. csütörtök           

Lk 15,1-10.

1 A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy
hallgassák őt. 2 A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: "Ez
bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük." 3 Ő erre ezt a
példázatot mondta nekik: 4 "Ha valakinek közületek száz juha van, és
elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a
pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja?
5 És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, 6 hazamegy, összehívja
barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert
megtaláltam az elveszett juhomat. 7 Mondom nektek, hogy ugyanígy
nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint
kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre."
8 "Vagy ha egy asszonynak tíz drahmája van, és elveszít egy drahmát,
vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e
gondosan, míg meg nem találja? 9 És ha megtalálta, összehívja barátnőit
és szomszédasszonyait, és így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam a
drahmát, amelyet elvesztettem. 10 Mondom nektek, így fognak örülni az
Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek."

             HAMIS SZABADSÁG
              

És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek
megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az ami
neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,2)

Kisgyerekkoromtól fogva, egészen a főiskola második évfolyamáig olyan
gyakran jártam templomba, hogy az egyik barátom némi éllel meg is
jegyezte: "Azt hittem, hogy családoddal együtt a templomban laktok." A
főiskolás éveim alatt abbahagytam a templomba járást, mert kényelmetlen
volt. Egyszerűen tovább kívántam aludni, és leginkább a szüleimtől
távol az újdonságnak számító édes szabadságot akartam élvezni.
Az Istennel való közösség korábban állandó feltöltekezést, és igazi
tartalmat jelentett. Miért is fordítottam mindennek hátat? Az általam
választott életstílus tipikusan a mai fiatalokra jellemző, akik a
szabadságot, függetlenséget és a magabiztosságot keresik. Nehezen
ismertem be, de minden egyes megtett lépés ezen az úton egyre távolabb
vitt Istentől, és elnyomta bennem a Szentlélek belső munkáját. Az egyik
mélypontnál azt mondtam szüleimnek: "Isten megfeledkezett rólam."
Mikor nyolc évvel ezelőtt visszakerültem a gyülekezetbe, olyan érzésem
volt, mintha hazaérkeztem volna. Szeretettel fogadtak, úgy éreztem,
hogy nemcsak a gyülekezet, hanem Isten is újra befogadott. Új élettel
ajándékozott meg, amiért érdemes reggel felkelni.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy megmutattad az igazi szabadság útját
Jézus élete, halála és feltámadása által. Ámen.

Isten egy olyan életet kínál, amiért érdemes felébredni.
Carol Pulliam Nyborg (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK A FIATAL FELNŐTTEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról