Csendes Percek augusztus 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Aug. 26., K, 03:41:01 CEST


            2008. augusztus 26. kedd            

Lk 18,15-17.

15 Ezután kisgyermekeket is vittek, hogy megérintse őket. Amikor a
tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak, 16 Jézus azonban magához
hívta őket, és így szólt: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és
ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. 17 Bizony,
mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy
kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba."

              ERŐS GYÖKEREK
              

Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr
tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. (Ef 6,4)

Feleségemmel egy kínai ginkgo fát vásároltunk, hogy majd elültetjük a
templomkertben. Fiatal és törékeny volt a fa, így tehát alkalmasabb
időjárásra vártunk. Kora tavasszal, gyökérerősítővel és vízzel
kezeltük. A tavasz és a nyár kíméletlen volt és száraz, így a kis
növény keményen küzdött az életéért. Gyakran öntözgettük és
gyomlálgattuk. A következő tavaszon örömmel fedeztük föl rajta az első
zsenge hajtásokat. Gyökerei mélyebbre nőttek, és a fa egyre magasabb és
erősebb lett.
Ez az élmény a gyermeknevelést juttatta eszembe. A Biblia azt üzeni,
hogy gondoskodjunk róluk, és tápláljuk őket, mutassunk nekik utat az Úr
felé. Mikor gyermekeinkkel szemben kedvesek és jószívűek vagyunk, akkor
kigyomláljuk az "énközpontúság" dudváit életükből. Ha megértésre és
türelemre tanítjuk őket, akkor pedig a vakbuzgóság gyomjaitól
szabadulhatnak meg. Megerősítjük hitéletük fájának gyökereit, ha
bibliaolvasásra buzdítjuk őket, s ha velük együtt eljárunk a
gyülekezetbe. Isten családjának erős kötelékében gyermekeink a jövő
hívő közösségével kapcsolnak össze bennünket.

Imádság: Drága Urunk, adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy életünk
során szerető gondoskodással és Krisztusra mutató élettel
terelgethessük gyermekeinket. Ámen.

Mit teszek annak érdekében, hogy gyermekeim megtanulják szeretni és
követni az Istent?
Robert Biggs (Louisiana, USA)

IMÁDKOZZUNK A KERESZTYÉN NEVELŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról