Csendes Percek augusztus 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Aug. 22., P, 03:41:02 CEST


           2008. augusztus 22. péntek           

Gal 5,16-25.

16 Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne
teljesítsétek. 17 Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké
pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek,
amit szeretnétek. 18 Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a
törvény uralma alatt. 19 A test cselekedetei azonban nyilvánvalók,
mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,
20 bálványi mádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás,
féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; 21 irigység,
gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre
megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket
cselekszenek, nem öröklik Isten országát. 22 A Lélek gyümölcse pedig:
szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23
szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 24 Akik
pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és
kívánságaival együtt. 25 Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a
Lélek szerint.

              KÍVÜL TISZTA
              

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűne-inket, és
megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn 1,9)

Amikor újdonsült feleség voltam, férjem egy új tűzhelyet hozott haza.
Pár nap múlva a férfi, aki megvette a régi tűzhelyünket, megszégyenítő
leckét adott. Átvizsgált minden részt, benézett a tűzhelybe, megemelte
az összes égőfejet. Azután leemelte a tűzhely tetejét. Megrökönyödve
láttam, hogy vastag réteg zsír és morzsa borítja az egész felületet.
Később eszembe jutott: nem csak a régi tűzhelyem volt kívülről tiszta,
de belülről szennyes. A lelkem néha ugyanilyen állapotban van. Lehet,
hogy összeszedettnek és kedvesnek látszom nyilvánosan, de amikor otthon
haragra gerjedek, megemelem a hangom, sértő szavakat szórva a
családomra, miközben ítéletet mondok másokról, közben én is ugyanilyen
vagyok.
De egy bűnös lélek teljesen megtisztítható. Amikor bevalljuk bűneinket,
Isten hűségesen megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden
hamisságtól. Nem a mi erőfeszítésünkön múlik ez, hanem az ő kegyelmén.
Csak egy szívből jövő "Kérlek, bocsáss meg!" hoz megtisztulást.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy tudatában legyünk lelkünk állapotának
és hozzád forduljunk megbocsátásért és megtisztulásért. Ámen.

Isten megtisztító ereje nagyobb, mint a legnagyobb bűn foltja.
Marie E. DisBrow (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK A FRISS HÁZASOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról