Csendes Percek augusztus 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Aug. 21., Cs, 03:41:02 CEST


          2008. augusztus 21. csütörtök           

Lk 5,1-11.

1 Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta az Isten
igéjét, ő a Genezáret-tó partján állt. 2 Meglátott két hajót, amely a
part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és
hálóikat mosták. 3 Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt,
és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült,
és a hajóból tanította a sokaságot. 4 Miután abbahagyta a beszédet, ezt
mondta Simonnak: "Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!" 5
Simon így felelt: "Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem
fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." 6 S amikor ezt
megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a
hálóik; 7 ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy
jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira
megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. 8 Simon Péter
ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: "Menj el tőlem, mert
bűnös ember vagyok, Uram!" 9 A halfogás miatt ugyanis nagy félelem
fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek; 10 de ugyanígy
Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak.
Jézus akkor így szólt Simonhoz: "Ne félj, ezen túl emberhalász leszel!"
11 Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt.

             EVEZZ A MÉLYRE!
              

Jézus ezt mondta Simonnak: "Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat
fogásra!" (Lk 5,4)

Jézus javaslata leendő tanítványai számára sokkal több volt egy
szívesség viszonzásánál, amiért használhatta a hajójukat vagy egy
ötletnél, hogyan foghatnak halat egy máskülönben eredménytelen nap
után. A halászok fáradtak voltak, pihenni vágytak. Szinte elképzeljük,
ahogy azt mondják: "Újra kimenni? És a mély vízre?" A csoda aznap
nemcsak a temérdek hal volt, amit fogtak, hanem Péter és a többiek
hajlandósága, hogy engedelmeskedjenek Jézus parancsának, az eredmény
reményében. Készségük előrevetítette későbbi életüket jellemző
odaadásukat Jézus felé.
Amikor mi, keresztyének csak a saját üdvösségünkkel törődünk, olyanok
vagyunk, mint a part közelében hálót vető halászok. Jézus igazi
követéséhez szükség lehet a mélyebb vízre kihajóznunk. Akár egy kedves
cselekedet, akár tanúságtétel vagy egy elsuttogott imádság által
életünk és cselekedeteink minden nap példázhatják az aktív
keresztyénséget, amelyre - mint ama első tanítványok - mi is elhívást
kaptunk.

Imádság: Jó Atyánk, segíts felismernünk vezetésedet az életünkben, és
engedelmeskednünk. Ámen.

Krisztus minden nap kihívások elé állít, hogy engedelmeskedjünk neki.
Richard L. Mabry (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY ENGEDELMESKEDNI TUDJUNK KRISZTUSNAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról