Csendes Percek augusztus 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Aug. 15., P, 03:41:02 CEST


           2008. augusztus 15. péntek           

Róm 8,28-39.

28 Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra
szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. 29 Mert akiket
eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká
legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.
30 Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket
elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat
meg is dicsőítette.
31 Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? 32 Aki
tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne
ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 33 Ki vádolná Isten
választottait? Isten, aki megigazít. 34 Ki ítélne kárhozatra? A
meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és
esedezik is értünk? 35 Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől?
Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy
mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? 36 Hiszen meg van írva:
"Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint
vágójuhokat." 37 De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki
szeret minket. 38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem
hatalmak, 39 sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény
nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban.

              VIHAROS IDŐ
               

Pál írja: "Háromszor megvesszőztek, egyszer megköveztek, háromszor
szenvedtem hajótörést, egy éjt és egy napot hányódtam a tenger
hullámain." (2Kor 11,25)

Miközben ezeket a sorokat írom, a közelben vihar készülődik. Néha
hallom, hogy dörög az ég, és a távolból látom a villámlás fényeit.
Várom, hogy kitörjön a vihar. Szeretem, ahogyan a villámlás
megvilágítja az éjszakai égboltot, és ahogyan a dörgés végigrobajlik az
égen. Nagyon szeretem a vihart.
Azonban az élet másfajta viharaiért - anyagi, lelki, vagy emberi
kapcsolatokban lévő viharokért - melyek váratlanul, rajtaütésszerűen
törnek ki, már nem lelkesedem annyira. Ezek után a viharok után
hajótörötten, hányattatva, lelkileg megsebezve és összetörve érzem
magam, és ezek miatt sokszor panaszkodom Istennek.
Jakab levelében (Jak 1,2) az áll, hogy örömnek tartsuk, ha
megpróbáltatásokat kell kiállnunk. Pál apostolnak is nagyon sok
szenvedésen kellett keresztülmennie, de ő megértette, hogy ez a
keresztyén élet velejárója. Ha bízunk abban, hogy Isten gondoskodik
rólunk, akkor az élet viharain keresztül tanulhatunk valamit. Még abban
is segíthetnek, hogy felkészüljünk az Istentől kapott elhívásunk
teljesítésére.

Imádság: Teremtő Istenünk, segíts, hogy tudjunk bízni benned, amikor az
életünk viharokkal van tele. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Ha vihar készülődik, ne felejtsük el, hogy Isten velünk van.
Nancy Charley (Kent, Anglia)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKINEK AZ ÉLETÉBEN VIHAR TOMBOL!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról